Pablo ZALBA BIDEGAIN
Pablo ZALBA BIDEGAIN
Hiszpania

Data urodzenia : , Pamplona

Ósma kadencja Parlamentu Pablo ZALBA BIDEGAIN

Grupy polityczne

 • 01-07-2014 / 17-11-2016 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek

Partie krajowe

 • 01-07-2014 / 17-11-2016 : Partido Popular (Hiszpania)

Wiceprzewodniczący

 • 08-01-2015 / 17-11-2016 : Komisja Gospodarcza i Monetarna

Deputowani

 • 01-07-2014 / 07-01-2015 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 14-07-2014 / 14-12-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 15-12-2014 / 17-11-2016 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach
 • 08-06-2015 / 17-11-2016 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (TAXE 2)
 • 21-01-2016 / 17-11-2016 : Komisja śledcza ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym
 • 24-06-2016 / 17-11-2016 : Komisja śledcza do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania

Zastępstwo

 • 01-07-2014 / 17-11-2016 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 14-07-2014 / 14-12-2014 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile
 • 14-07-2014 / 02-06-2015 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 21-01-2015 / 17-11-2016 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej

Główne działania parlamentarne

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Projekt(-y) rezolucji

Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne

Pytania pisemne

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.)

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

OŚWIADCZENIE PISEMNE w sprawie wspierania programu „Odyseusz” w celu ożywienia wolontariatu europejskiego

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Wygasła
Jonás FERNÁNDEZ Alain LAMASSOURE Antonio TAJANI Jo LEINEN Neena GILL Jean-Marie CAVADA Mercedes BRESSO Dimitrios PAPADIMOULIS Santiago FISAS AYXELÀ Pablo ZALBA BIDEGAIN Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR Barbara MATERA Karima DELLI José Manuel FERNANDES Silvia COSTA Eider GARDIAZABAL RUBIAL Ramón JÁUREGUI ATONDO Svetoslav Hristov MALINOV Alfred SANT Renato SORU Molly SCOTT CATO Hugues BAYET Enrique CALVET CHAMBON
Data otwarcia : 03-10-2016
Termin : 03-01-2017
Liczba sygnatariuszy : 91 - 04-01-2017

OŚWIADCZENIE PISEMNE w sprawie praw pracowniczych sportowców zawodowych

12-09-2016 P8_DCL(2016)0096 Wygasła
Theodoros ZAGORAKIS Lefteris CHRISTOFOROU Hannu TAKKULA Marc TARABELLA Santiago FISAS AYXELÀ Pablo ZALBA BIDEGAIN Silvia COSTA Virginie ROZIÈRE Tomáš ZDECHOVSKÝ Antanas GUOGA Bogdan Brunon WENTA Patricija ŠULIN
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 104 - 13-12-2016

OŚWIADCZENIE PISEMNE w sprawie pilnej potrzeby podniesienia cen interwencyjnych w celu powstrzymania kryzysu w sektorze mleczarskim

12-09-2016 P8_DCL(2016)0069 Wygasła
José BLANCO LÓPEZ Carlos COELHO Esther HERRANZ GARCÍA Iratxe GARCÍA PÉREZ Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Francisco José MILLÁN MON Pablo ZALBA BIDEGAIN Paolo DE CASTRO José Manuel FERNANDES Izaskun BILBAO BARANDICA Gabriel MATO Nuno MELO Eider GARDIAZABAL RUBIAL Sergio GUTIÉRREZ PRIETO Eric ANDRIEU Isabelle THOMAS Stanislav POLČÁK Fernando RUAS Sofia RIBEIRO Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR Ricardo SERRÃO SANTOS Daniel BUDA Maite PAGAZAURTUNDÚA Clara AGUILERA Jonás FERNÁNDEZ Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA Estefanía TORRES MARTÍNEZ
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 58 - 13-12-2016

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.