Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członkini

Polska - Platforma Obywatelska (Polska)

Data urodzenia : , Jasło

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinion on Guidelines for the 2022 Budget - Section III EN

25-02-2021 FEMM_AL(2021)680933 PE680.933v01-00 FEMM
Samira RAFAELA

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 168/2007 ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej

10-02-2021 FEMM_AD(2021)662079 PE662.079v02-00 FEMM
Evelyn REGNER

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 168/2007 ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej

10-02-2021 FEMM_AD(2021)662080 PE662.080v02-00 FEMM
Evelyn REGNER

OPINIA w sprawie wpływu zmiany klimatu na najsłabsze grupy ludności w krajach rozwijających się

02-10-2020 FEMM_AD(2020)650432 PE650.432v02-00 FEMM
Alice KUHNKE

OPINIA w sprawie niedoboru leków – jak zaradzić nowo zaistniałemu problemowi

11-06-2020 TRAN_AD(2020)650657 PE650.657v03-00 TRAN
Marco CAMPOMENOSI

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg