Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członkini

Polska - Platforma Obywatelska (Polska)

Data urodzenia : , Jasło

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Brak leków– jak poradzić sobie z narastającym problemem

17-09-2020

Niedobór leków to palący problem, który ujawnił się w Europie przy okazji pandemii COVID-19. Wynika on z dużego uzależnienia rynków europejskich od umieszczenia produkcji w krajach trzecich, takich jak Chiny czy Indie, ale również z szeregu utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu łańcucha dostaw, w tym przeszkód związanych z transportem produktów medycznych. W sprawozdaniu udało się zawrzeć wszystkie postulaty i poprawki zawarte w opinii TRAN, w tym te istotne dla pacjentów, bo to ich zdrowie jest najważniejsze. Mam nadzieję, że Komisja weźmie pod uwagę propozycje Parlamentu, np. stworzenie „zielonych pasów” dla najpotrzebniejszych produktów, ułatwienie transportu leków dla regionów górzystych i bardziej oddalonych czy zachęty dla koncernów, aby przeniosły produkcję do UE. Głosowałam za przyjęciem sprawozdania.

Zrównoważony rynek kolejowy w związku z pandemią COVID-19

17-09-2020

Głosowałam za przyjęciem rozporządzenia, które zmienia tymczasowe zasady pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej. Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom gospodarczym pandemii COVID-19, przewoźnicy kolejowi mogą potrzebować dodatkowego wsparcia finansowego ze strony budżetu unijnego. Rozporządzenie wprowadza możliwość upoważnienia przez państwa członkowskie zarządców infrastruktury do obniżenia, zniesienia lub odroczenia uiszczania opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej na czas określony, do dnia 31 grudnia 2020 r. Nie zapominajmy, że transport pasażerski, w tym kolejowy, ucierpiał podczas pandemii najbardziej.

Znaczenie pamięci o przeszłości Europy dla jej przyszłości (RC-B9-0097/2019, B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019, B9-0100/2019)

19-09-2019

Historia uczy nas, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Druga wojna światowa i niemieckie obozy zagłady są przykładem, do czego może prowadzić opętanie człowieka przez nienawiść. Nie wolno zapominać, że człowiek ten, Adolf Hitler, został wybrany przez naród niemiecki w demokratycznych wyborach i dochodził do władzy absolutnej przez propagowanie postaw nacjonalistycznych i ksenofobicznych, ale też przez powolne zmiany przepisów prawa i reformy.
Z bolesnej historii musimy wyciągnąć naukę na przyszłość. Brak reakcji na nietolerancję, nienawiść w przeszłości zaowocował Holokaustem i wybuchem najkrwawszego konfliktu zbrojnego i masowych mordach na Polakach, Żydach i innych narodach. Pamiętając o ofiarach, o tych wszystkich, którzy stracili życie w walce o wolność i niepodległość, zróbmy wszystko, aby to, co miało miejsce 80 lat temu, nigdy się nie powtórzyło. Jesteśmy to winni wszystkim ofiarom. Reagujmy, gdy widzimy zło, hejt – też w internecie – i dyskryminację w każdym wymiarze.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg