Ryszard Antoni LEGUTKO
Ryszard Antoni LEGUTKO
Polska

Data urodzenia : , Kraków

Dziewiąta kadencja Parlamentu Ryszard Antoni LEGUTKO

Grupy polityczne

 • 02-07-2019 / 12-10-2022 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Współprzewodniczący
 • 13-10-2022 / 13-02-2023 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Przewodniczący
 • 14-02-2023 / 15-07-2024 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Współprzewodniczący

Partie krajowe

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Prawo i Sprawiedliwość (Polska)

Wiceprzewodniczący

 • 09-10-2019 / 15-07-2024 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile

Deputowani

 • 02-07-2019 / 15-07-2019 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 02-07-2019 / 08-10-2019 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile
 • 02-07-2019 / 13-05-2020 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 02-07-2019 / 09-11-2021 : Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Konferencja Przewodniczących
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 10-02-2020 / 04-07-2021 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 12-02-2020 / 12-09-2021 : Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki
 • 20-01-2022 / 18-04-2023 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 17-02-2022 / 28-02-2022 : Delegacja do spraw stosunków z Kanadą
 • 03-10-2022 / 15-07-2024 : Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią

Zastępstwo

 • 02-07-2019 / 10-07-2022 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 16-07-2019 / 08-12-2019 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 31-08-2022 / 11-10-2022 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 19-04-2023 / 24-10-2023 : Komisja Kontroli Budżetowej

Główne działania parlamentarne

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Stan Unii (debata) EN

13-09-2023 P9_CRE-PROV(2023)09-13(3-019-0000)

Porządek obrad EN

31-05-2023 P9_CRE-REV(2023)05-31(1-046-0000)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Projekt(-y) rezolucji

Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi pisemnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 139 Regulaminu, załącznik III

Inne działania parlamentarne

Pytania pisemne

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Pytania do Prezydium, Konferencji Przewodniczących i kwestorów

Posłowie mogą przedkładać przewodniczącemu pytania dotyczące Prezydium, Konferencji Przewodniczących i kwestorów oraz zakresu ich obowiązków. Art. 32 ust. 2 Regulaminu

Pytania do EBC oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Posłowie mogą kierować do EBC pytania wymagające odpowiedzi na piśmie oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Pytania takie przekazuje się najpierw przewodniczącemu właściwej komisji. Artykuł 140 i 141, załącznik III

Odpowiedzi na pytania do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Odpowiedzi na pytania posłów skierowane do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Art. 140 i 141 Regulaminu, załącznik III

Wnioski dotyczące aktu prawnego Unii

Posłowie mogą zwracać się do Komisji Europejskiej z wnioskami o zaproponowanie aktu prawnego Unii (nowego aktu lub poprawki do już istniejącego aktu). Artykuł 47

WNIOSEK DOTYCZĄCY AKTU PRAWNEGO UNII w sprawie konieczności zmiany unijnych przepisów, aby zaradzić trudnej sytuacji, w jakiej znajdują się gospodarstwa hodowlane w związku z gruźlicą bydła

15-06-2023 B9-0299/2023

Oświadczenia

Wszystkie poniższe oświadczenia zostały podpisane przez posła, nawet jeżeli podpis nie jest widoczny w kopii on-line.

Posiedzenia

Presentation of the exhibition "Vote Cardiovascular Health 2024"

Deputowani
LEGUTKO Ryszard Antoni
Data, miejsce:
European Parliament, Strasbourg
Funkcja:
Deputowani
Kod zaangażowanej komisji lub delegacji
CULT

Courtesy meeting

Deputowani
LEGUTKO Ryszard Antoni
Data, miejsce:
European Parliament
Funkcja:
Deputowani
Spotkanie z:
Representative of UNITA/Angola Political Party to Benelux