Marisa MATIAS : Strona główna 

Członkini 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Podkomisja Praw Człowieka 
Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza 

Zastępstwo 

Komisja Spraw Zagranicznych 

Ostatnie prace 

Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (A9-0004/2020 - Guy Verhofstadt) PT  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt