Jens GEIER : Strona główna 

Członek 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Delegacja do spraw stosunków z Japonią 

Zastępstwo 

Komisja Budżetowa 
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 

Ostatnie prace 

Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (A9-0004/2020 - Guy Verhofstadt) DE  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt