Cornelia ERNST : Strona główna 

Przewodnicząca 

Delegacja do spraw stosunków z Iranem 

Członkini 

CPDE  
Konferencja Przewodniczących Delegacji 
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Zastępstwo 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Ukraina 

Ostatnie prace 

Kontakt