Karima DELLI : Strona główna 

Przewodnicząca 

Komisja Transportu i Turystyki 

Członkini 

CPCO  
Konferencja Przewodniczących Komisji 
Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową 

Zastępstwo 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 

Ostatnie prace 

Kontakt