Paulo RANGEL : Strona główna 

Członek 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Komisja Spraw Konstytucyjnych 
Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra 

Zastępstwo 

Komisja Spraw Zagranicznych 
Delegacja do spraw stosunków z Indiami 

Kontakt