Izaskun BILBAO BARANDICA : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członkini
 • 20-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członkini prezydium

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Nacionalista Vasco (Hiszpania)

Wiceprzewodnicząca 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Transportu i Turystyki

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rybołówstwa
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Mercosuru
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rybołówstwa
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie śródokresowego przeglądu programu sztokholmskiego  
- FEMM_AD(2013)514633 -  
-
FEMM 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych  
- TRAN_AD(2013)506337 -  
-
TRAN 
OPINIA w sprawie strategii na rzecz obszaru atlantyckiego w ramach polityki spójności UE  
- TRAN_AD(2012)485938 -  
-
TRAN 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie praw osób niepełnosprawnych  
- P7_DCL(2014)0008 - Wygasła  
Iñaki IRAZABALBEITIA FERNÁNDEZ , Marisa MATIAS , Antolín SÁNCHEZ PRESEDO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Mark DEMESMAEKER , Jill EVANS , François ALFONSI , Martina ANDERSON , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Nikos CHRYSOGELOS  
Data otwarcia : 16-01-2014
Termin : 16-04-2014
Liczba sygnatariuszy : 142 - 17-04-2014
Oświadczenie pisemne w sprawie stymulowania rozwoju turystyki wodnej w Unii Europejskiej  
- P7_DCL(2012)0038 - Wygasła  
Nuno TEIXEIRA , Izaskun BILBAO BARANDICA , Carlo FIDANZA , Silvia-Adriana ȚICĂU , Giommaria UGGIAS  
Data otwarcia : 10-12-2012
Termin : 14-03-2013
Liczba sygnatariuszy : 67 - 20-02-2013

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Kontakt 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. WILLY BRANDT
  06M071
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. WINSTON CHURCHILL
  M02104
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Adres pocztowy 

  European Parliament
  Rue de Trêves
  Willy Brandt 06M071
  1047 Bruxelles
   
  Contact data: