Alexander
MIRSKY

Pytanie(-a) parlamentarne - Siódma kadencja Parlamentu Alexander MIRSKY

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Offensive statements EN

21-11-2013 P-013229/2013 Komisja

Smart border package EN

04-03-2013 E-002474/2013 Komisja

Airline blacklist EN

25-06-2012 E-006262/2012 Komisja

MMM-2011 EN

25-06-2012 E-006251/2012 Komisja

Boycotting EURO 2012 EN

25-06-2012 E-006250/2012 Komisja