Alexander
MIRSKY

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) - Siódma kadencja Parlamentu Alexander MIRSKY

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

OŚWIADCZENIE PISEMNE w sprawie zintegrowanej edukacji sportowej dla zrównoważonego rozwoju utalentowanych sportowo uczniów z niepełnosprawnością oraz uczniów zdrowych

15-04-2013 P7_DCL(2013)0001 Wygasła
Adam GIEREK Małgorzata HANDZLIK Hannu TAKKULA Lidia Joanna GERINGER DE OEDENBERG Cristian-Silviu BUŞOI Helmut SCHOLZ Jolanta Emilia HIBNER Joanna SENYSZYN Norica NICOLAI Cornelia ERNST Philippe JUVIN Alexander MIRSKY
Data otwarcia : 15-04-2013
Termin : 15-07-2013
Liczba sygnatariuszy : 167 - 26-02-2014