Alexander MIRSKY Alexander MIRSKY
Alexander MIRSKY
Łotwa

Data urodzenia : , Vilna

Siódma kadencja Parlamentu Alexander MIRSKY

Grupy polityczne

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe

 • 14-07-2009 / 11-04-2010 : Politisko partiju apvienība "Saskaņas centrs" (Łotwa)
 • 12-04-2010 / 01-01-2012 : - (Łotwa)
 • 02-01-2012 / 30-06-2014 : Politiskā Partija "Alternative" (Łotwa)

Deputowani

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja
 • 07-10-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Spraw Zagranicznych

Zastępstwo

 • 07-09-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 16-09-2009 / 19-03-2013 : Delegacja do spraw stosunków z Białorusią
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Komisja Specjalna ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy
 • 20-03-2013 / 30-06-2014 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina

all-activities

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

AFET opinion to the INI report on the European Union Strategy for the Baltic Sea Region and the role of macro-regions in the future cohesion policy

08-04-2010 AFET_AD(2010)439837 PE439.837v02-00 AFET
Adam BIELAN

Pytanie(-a) parlamentarne

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.)

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

OŚWIADCZENIE PISEMNE w sprawie zintegrowanej edukacji sportowej dla zrównoważonego rozwoju utalentowanych sportowo uczniów z niepełnosprawnością oraz uczniów zdrowych

15-04-2013 P7_DCL(2013)0001 Wygasła
Adam GIEREK Małgorzata HANDZLIK Hannu TAKKULA Lidia Joanna GERINGER DE OEDENBERG Cristian-Silviu BUŞOI Helmut SCHOLZ Jolanta Emilia HIBNER Joanna SENYSZYN Norica NICOLAI Cornelia ERNST Philippe JUVIN Alexander MIRSKY
Data otwarcia : 15-04-2013
Termin : 15-07-2013
Liczba sygnatariuszy : 167 - 26-02-2014

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.