Lena DÜPONT Lena DÜPONT
Lena DÜPONT

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członkini

Niemcy - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Niemcy)

Data urodzenia : , Dortmund

Strona główna Lena DÜPONT

Członkini

LIBE
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
D-ME
Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra

Zastępstwo

REGI
Komisja Rozwoju Regionalnego
AGRI
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
FEMM
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
D-JP
Delegacja do spraw stosunków z Japonią

Ostatnie prace

OPINION on the gender dimension in Cohesion Policy EN

11-11-2020 FEMM_AD(2020)655668 PE655.668v02-00 FEMM
Opinia(-e) jako sprawozdawca
Lena DÜPONT

OPINIA w sprawie wpływu zmiany klimatu na najsłabsze grupy ludności w krajach rozwijających się

19-10-2020 LIBE_AD(2020)653786 PE653.786v02-00 LIBE
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca
Saskia BRICMONT

Zwalczanie niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci (debata) DE

17-09-2020 P9_CRE-PROV(2020)09-17(4-028-0000)
Wkład do debat parlamentarnych

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg