Posłowie do Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski składa się z 720 posłów wybranych w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej. posłowie są wybierani w powszechnych wyborach bezpośrednich na okres 5 lat.

Znajdź posła według kraju

Hiszpania (Wyspy Kanaryjskie)
Francja (DOM-TOM)
Portugalia (Madera, Azory)
image/svg+xml Irlandia Malta Belgia Luksemburg Portugalia Szwecja Chorwacja Bułgaria Cypr Austria Czechy Dania Węgry Polska Słowacja Słowenia Niemcy Estonia Finlandia Łotwa Litwa Rumunia Holandia Włochy Grecja Francja Hiszpania

Wyszukaj swojego europosła

719 posłów

Pokaż listę

O posłach

Każdy kraj decyduje o formie przeprowadzanych wyborów, lecz musi zagwarantować równość płci i tajność głosowania. Wybory UE odbywają się zgodnie z zasadą reprezentacji proporcjonalnej. Wiek uprawniający do głosowania wynosi 16 lat w Austrii, Belgii, Niemczech i na Malcie, 17 lat w Grecji i 18 lat w pozostałych państwach członkowskich. Mandaty są przydzielane na podstawie liczby ludności poszczególnych państw członkowskich. Ponad jedną trzecią posłów do PE stanowią kobiety. Posłowie są podzieleni według poglądów politycznych, a nie przynależności państwowej. Posłowie do PE podróżują służbowo między swoimi okręgami wyborczymi, Strasburgiem ― gdzie odbywa się 12 posiedzeń plenarnych w roku ― a Brukselą, gdzie uczestniczą w dodatkowych obradach plenarnych, a także w spotkaniach komisji parlamentarnych i grup politycznych. Warunki pracy posłów określa Statut z 2009 r.