Please fill this field
Tonino PICULA Tonino PICULA
Tonino PICULA

Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu

Membro

Croácia - Socijaldemokratska partija Hrvatske (Croácia)

Data de nascimento : , Mali Lošinj

Página inicial Tonino PICULA

Membro

AFET
Comissão dos Assuntos Externos
DSEE
Delegação para as Relações com a Bósnia-Herzegovina e o Kosovo
DEPA
Delegação à Assembleia Parlamentar Euronest

Membro suplente

REGI
Comissão do Desenvolvimento Regional
AGRI
Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural
SEDE
Subcomissão da Segurança e da Defesa
D-RS
Delegação à Comissão Parlamentar de Estabilização e Associação UE-Sérvia
D-US
Delegação para as Relações com os Estados Unidos

Últimas atividades

Balcãs Ocidentais, na sequência da Cimeira de 2020 (A9-0091/2020 - Tonino Picula) HR

19-06-2020
Declarações de voto escritas

Zahvaljujem kolegama na podršci oko usvajanja Izvješća o zapadnom Balkanu. Izvješće naglašava kako je perspektiva punog članstva u EU-u zemalja zapadnog Balkana na temelju zasluga u interesu Europske unije: političkom, sigurnosnom i ekonomskom. Kao što je to i u interesu zemalja koje traže puno članstvo. Proširenje je naš najučinkovitiji instrument vanjske politike koji doprinosi unaprjeđenju dosega temeljnih vrijednosti Unije, promicanju mira i prosperiteta, jednakosti, vladavini prava i poštivanju ljudskih prava diljem Europe.
Kao autor izvješća, pozdravljam novu poboljšanu metodologiju proširenja koju je predstavila Europska komisija, na koju se dijelom izvješće i odnosi, te velik iskorak obilježen početkom procesa pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, kao i deklaraciju Zagrebačkog sastanka na vrhu. Uz to, kroz amandmane na inicijalni prijedlog preporuka, podsjećam i na financijsku pomoć koju je Europska unija dodijelila zemljama zapadnog Balkana tijekom pandemije COVID-19, vrijednu ukupno više od 3,3 milijardi eura.
Nadalje, posebice naglašavam nužnost adekvatnog financiranja politika proširenja zbog njezine izazovnosti, te sam uputio jasnu poruku Europskom vijeću o potrebi da se za politiku proširenja u sljedećem sedmogodišnjem razdoblju osiguraju dostatna sredstva.

Parceria Oriental na perspetiva da Cimeira de junho de 2020 - Balcãs Ocidentais, na sequência da Cimeira de 2020 (breve apresentação) EN

18-06-2020 P9_CRE-PROV(2020)06-18(2-088-0000)
Contributos para os debates em sessão plenária
Tonino PICULA
Tonino PICULA

No NEWSHUB do PE

RT @Searica_ITG: President @TPicula opens the @Searica_ITG webinar on #sustainable #tourism "The tourism sector needs financial support to ensure their survival and competitiveness and facilitate their shift from a new model which respect our environment and our cultural heritage" https://t.co/M0cO5wDThh 

Contacto

Bruxelles

Strasbourg