Luděk NIEDERMAYER
Luděk NIEDERMAYER

Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos)

Membro

Chéquia - TOP 09 a Starostové (Chéquia)

Data de nascimento : , Brno

Página inicial Luděk NIEDERMAYER

Vice-Presidente

ECON
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

Membro

FISC
Subcomissão dos Assuntos Fiscais
D-US
Delegação para as Relações com os Estados Unidos

Membro suplente

ITRE
Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia
TRAN
Comissão dos Transportes e do Turismo
D-BY
Delegação para as Relações com a Bielorrússia
DKOR
Delegação para as Relações com a Península da Coreia

Últimas atividades

Criação de um tribunal para o crime de agressão contra a Ucrânia (RC-B9-0063/2023, B9-0063/2023, B9-0064/2023, B9-0068/2023, B9-0069/2023, B9-0072/2023) CS

19-01-2023
Declarações de voto escritas

Podpořil jsem toto usnesení, které vyzývá EU a členské státy, aby v úzké spolupráci s Ukrajinou a mezinárodním společenstvím, nejlépe prostřednictvím OSN, usilovaly o vytvoření zvláštního mezinárodního tribunálu, který by stíhal zločin agrese vůči Ukrajině páchaný politickým a vojenským vedením Ruské federace a jejích spojenců, a aby v této záležitosti nalezly právně podložený společný postup. Domnívám se, že zřízení takového tribunálu by zaplnilo velkou mezeru ve stávajícím institucionálním uspořádání mezinárodní trestní justice a mělo by být založeno na standardech a zásadách, které se vztahují na Mezinárodní trestní soud, jak stanoví Římský statut.

Resposta da UE aos protestos e execuções no Irão (RC-B9-0066/2023, B9-0062/2023, B9-0066/2023, B9-0067/2023, B9-0070/2023, B9-0079/2023, B9-0080/2023) CS

19-01-2023
Declarações de voto escritas

Podpořil jsem toto usnesení, které vyzývá mezinárodní společenství a EU a její členské státy, aby využily veškeré kontakty s orgány Islámské republiky k požadování okamžitého ukončení poprav demonstrantů a násilného potlačování protestů a bezpodmínečného propuštění všech osob zatčených za uplatňování práva na svobodu projevu, sdružování a pokojného shromažďování. Je třeba vyzývat íránský režim, aby umožnil mezinárodní nestranné a efektivní vyšetření porušování lidských práv, které by vedl nezávislý příslušný orgán ve spolupráci s mezinárodními organizacemi, např. pokud jde o zabití Žiná Mahsy Amíniové, zabití stovek demonstrantů, mučení svévolně zadržených osob a špatné zacházení s nimi.

Controlo das atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento - relatório anual de 2021 (A9-0294/2022 - Angelika Winzig) CS

19-01-2023
Declarações de voto escritas

Podpořil jsem tuto zprávu, která vyjadřuje znepokojení nad tím, že současné vysoké ceny energie vážně ovlivňují konkurenceschopnost evropských malých a středních podniků a vyzývá EIB, aby posoudila, zda je současná úroveň podpory malých a středních podniků dostatečná v souvislosti s vysokými cenami energie a rostoucími náklady na suroviny, a aby informovala Parlament o tom, jak hodlá přizpůsobit svá opatření k řešení těchto nových výzev. EIB by měla více přispět k zajištění spravedlivého a transparentního zeměpisného rozložení projektů a investic se zaměřením na méně rozvinuté regiony, zejména v oblasti inovací, digitalizace a infrastruktury, s cílem podpořit inkluzivní růst a hospodářskou, sociální a územní konvergenci a soudržnost.

Luděk NIEDERMAYER
Luděk NIEDERMAYER

No NEWSHUB do PE

Dle nové prognózy ČNB bude postupně inflace klesat ke stále velmi vysokým 7 % koncem roku. To ale dle prognózy vyžaduje úroky nyní kolem 8 %. Bankovní rada není s to věrohodně vysvětlit, proč drží úrokovou sazbu viditelně níž, a snižuje tak kredibilitu práce odborníků v ČNB.

Víc ke střetu dvou zásadních návrhů v oblasti energetiky v blogu: https://t.co/19hudnpEqo 

Stát nejen jako regulátor a tvůrce pravidel, ale i jeden z regulovaných účastníků. Diskutované zestátnění ČEZu by posunulo energetiku úplně špatným směrem. Potřebujeme kvalitní fungování státu, které rychle nastartuje nutnou modernizaci energetiky. Ne její "postátnění".

Contacto

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
07F265
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T08058
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex