Please fill this field
Johan VAN OVERTVELDT Johan VAN OVERTVELDT
Johan VAN OVERTVELDT

Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus

Membro da Mesa

Bélgica - Nieuw-Vlaamse Alliantie (Bélgica)

Data de nascimento : , Mortsel

Página inicial Johan VAN OVERTVELDT

Presidente

BUDG
Comissão dos Orçamentos

Membro

CPCO
Conferência dos Presidentes das Comissões
ECON
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

Membro suplente

TRAN
Comissão dos Transportes e do Turismo
FISC
Subcomissão dos Assuntos Fiscais

Últimas atividades

Programa de ação da União no domínio da saúde para o período de 2021-2027 («Programa UE pela Saúde») (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) NL

13-11-2020
Declarações de voto escritas

Inzake volksgezondheid steunt de N-VA het aanvullende optreden van de Unie en dringt ze aan op een betere samenwerking en coördinatie over de grenzen heen, met respect voor de bevoegdheid van de lid- en deelstaten. De huidige COVID-19-pandemie toont aan dat een betere coördinatie tussen de lidstaten nodig is én ook mogelijk volgens het bestaande Verdrag.
Het nieuwe gezondheidsprogramma van de EU voor de periode 2021-2027 stelt drie doelstellingen voorop: de bescherming tegen grensoverschrijdende bedreigingen, de beschikbaarheid van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en producten en het stimuleren van innovatie en tenslotte de versterking van gezondheidssystemen met onder andere een focus op preventie. In het begrotingsakkoord dat zonet werd bereikt, wordt 5,1 miljard euro voorzien voor dit EU4Health-programma.
De N-VA steunt ook een versterkt mandaat van het Europees Agentschap voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA). Ook de verdere strijd tegen kanker, meer inspanningen tegen antimicrobiële resistentie, een betere gegevensverzameling, het stimuleren van de vaccinatiegraad, de uitbreiding van Europese Referentienetwerken, ... zijn domeinen waar de EU toegevoegde waarde kan leveren. Om al deze redenen steunt de N-VA het standpunt van het Europees parlement en het opstarten van onderhandelingen met de Raad in functie van een akkoord.

Objeção nos termos do artigo 112.º: Milho geneticamente modificado MON 87427 x MON 89034 x MIR162 x NK603 e milho geneticamente modificado combinando dois ou três dos eventos MON 87427, MON 89034, MIR162 e NK603 (B9-0346/2020) NL

11-11-2020
Declarações de voto escritas

De N-VA-delegatie steunt het bezwaar tegen de betrokken ggo niet om volgende redenen. De goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt. De EFSA-risicobeoordeling speelt hierin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk onderbouwd en “evidence-based” beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoerende handeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, dan is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van EFSA. Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder Gent, is toonaangevend in dergelijk onderzoek. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s, geeft het bezwaar het signaal dat Europa een rem wil zetten op dit onderzoek, wat volgens mij verkeerd en nefast is. Het blijft belangrijk een onderscheid te maken tussen ggo-techniek en toepassing. Het is ook duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd moet kaderen in een landbouwbeleid waarin de bescherming van volksgezondheid, milieu en biodiversiteit is geïntegreerd, waarbij geïntegreerde plaagbestrijding (“integrated pest management”) essentieel is voor een duurzaam gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven.

Contacto

Bruxelles

Strasbourg