Veuillez remplir ce champ
Erik BERGKVIST Erik BERGKVIST
Erik BERGKVIST

Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu

Membro

Suécia - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Suécia)

Data de nascimento : , Norsjö

Página inicial Erik BERGKVIST

Membro

REGI
Comissão do Desenvolvimento Regional

Membro suplente

BUDG
Comissão dos Orçamentos
ITRE
Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia
D-RU
Delegação à Comissão Parlamentar de Cooperação UE-Rússia
D-CN
Delegação para as Relações com a República Popular da China

Últimas atividades

Preparação da Reunião Extraordinária do Conselho Europeu de 20 de fevereiro de 2020 sobre o Quadro Financeiro Plurianual (debate) SV

12-02-2020 P9_CRE-PROV(2020)02-12(3-077-0000)
Contributos para os debates em sessão plenária

Disparidades salariais entre homens e mulheres (B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020) SV

30-01-2020
Declarações de voto escritas

. – Vi socialdemokrater valde att rösta för resolutionen om lönegapet mellan kvinnor och män. Resolutionen innehåller många bra skrivningar, och vi välkomnar särskilt uppmaningen till kommissionen att presentera en ny och ambitiös jämställdhetsstrategi för EU, inklusive konkreta åtgärder för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män.
Kvinnor tjänar i genomsnitt 16 % mindre än män, trots att de har högre utbildning. Det är oerhört viktigt att bekämpa lönegapet. Därför kan vi också se fördelarna med EU-reglering om lönetransparensåtgärder. I det avseendet är det emellertid viktigt att påminna om att detta inte får inkräkta på partsautonomin på arbetsmarknaden. Flera av de ändringsförslag som handlade om bindande åtgärder för insyn i lönesättningen samt om arbetsvärdering var mycket detaljerade och långtgående och därför valde vi att avstå i omröstningen om dessa ändringsförslag.

Emergência climática e ambiental (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019) SV

28-11-2019
Declarações de voto escritas

. – Vi socialdemokrater har varit drivande i Europaparlamentets process att utlysa ett nödläge för klimatet och miljön. Europa måste omedelbart öka sina åtaganden för att minska klimatutsläppen mer och snabbare än i dagsläget. Vi välkomnar därför att kammaren antagit denna resolution. För att inte äventyra resolutionen i sin helhet röstade den socialdemokratiska gruppen emot samtliga ändringsförslag från den konservativa partigruppen, inklusive ett ändringsförslag om att Europaparlamentet ska ha ett enda säte. Vi stöder självklart detta krav i sak, men röstade emot sagda ändringsförslag för att inte äventyra resolutionen.

Contacto

Bruxelles

Strasbourg

Endereço postal

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Altiero Spinelli 12G257
    1047 Bruxelles