Please fill this field
Jörgen WARBORN Jörgen WARBORN
Jörgen WARBORN

Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos)

Membro

Suécia - Moderaterna (Suécia)

Data de nascimento : , Varberg

Página inicial Jörgen WARBORN

Membro

INTA
Comissão do Comércio Internacional
DMER
Delegação para as relações com o Mercosul
DLAT
Delegação à Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana

Membro suplente

BUDG
Comissão dos Orçamentos
TRAN
Comissão dos Transportes e do Turismo
AIDA
Comissão Especial sobre Inteligência Artificial na Era Digital
D-CN
Delegação para as Relações com a República Popular da China

Últimas atividades

Revisão da política comercial da UE (debate) SV

24-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-24(2-139-0000)
Contributos para os debates em sessão plenária

Orçamento geral da União para o exercício de 2021 - todas as secções (A9-0206/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel) SV

12-11-2020
Declarações de voto escritas

EU behöver satsa på gemensamma utmaningar, såsom säkerhet, konkurrenskraft och klimat, därför välkomnar också Moderaterna parlamentets satsningar inom forskning och innovation, digitalisering, hälsa, samt gemensamma åtgärder för migration inom ramen för årsbudgeten 2021. Däremot måste sådana satsningar också åtföljas av neddragningar inom t.ex. regional- och jordbruksstöd. Vi kan också konstatera att den föreslagna totala ökningen inte längre är relevant i och med den nyligen överenskomna långtidsbudgeten för perioden 2021 - 2027. Med vår röst tar vi ansvar för att EU ska kunna ha en konkurrenskraftig budget, och vi kommer fortsätta våra ansträngningar för en effektiv budget med kloka prioriteringar, därför valde vi att rösta för resolutionen.

Igualdade de género na política externa e de segurança da UE (A9-0145/2020 - Ernest Urtasun) SV

23-10-2020
Declarações de voto escritas

Moderaterna välkomnar arbetet för jämställdhet i den europeiska utrikes- och säkerhetspolitiken, i synnerhet i frågor som rör tillgång till sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa (SRHR), bekämpandet av sexuellt våld, människohandel och könsstympning samt främjande av kvinnors och flickors deltagande i konfliktförebyggande åtgärder, fredsförhandlingar och inom utrikestjänsten. Vi motsätter oss förslag som kvotering baserat på kön, etniska mångfaldsmål inom institutioner, intersektionella perspektiv och uppmaningar till att bedriva ”feministisk utrikespolitik”. Med anledning av att dessa skrivningar gick igenom valde vi att avstå i slutvoteringen.

Jörgen WARBORN
Jörgen WARBORN

No NEWSHUB do PE

I want a trade policy that can both handle the #COVID19 crisis short-term & build future competitiveness. We can’t close ourselves to the world. Free trade lifts people from poverty & enable companies to grow & create jobs. We need to stand up for free, open, rules-based trade

Now we’re setting the tone for future of EU trade. I debate trade policy review with EVP @VDombrovskis in #EPlenary ca 12.00: https://t.co/8YAbPKFsPy  Some opportunities: ↗️New #US administration ↗️#Brexit soon behind us ↗️New #WTO leadership ↗️#RCEP shows appetite for big FTAs

Contacto

Bruxelles

Strasbourg