Please fill this field
Predrag Fred MATIĆ Predrag Fred MATIĆ
Predrag Fred MATIĆ

Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu

Membro

Croácia - Socijaldemokratska partija Hrvatske (Croácia)

Data de nascimento : , Pozega

Página inicial Predrag Fred MATIĆ

Membro

PECH
Comissão das Pescas
CULT
Comissão da Cultura e da Educação
DARP
Delegação para as Relações com a Península Arábica

Membro suplente

FEMM
Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros
D-ME
Delegação à Comissão Parlamentar de Estabilização e Associação UE-Montenegro

Últimas atividades

PARECER sobre o relatório sobre a aplicação das estratégias nacionais de integração dos ciganos: combater atitudes negativas em relação às pessoas de origem cigana na Europa

23-06-2020 CULT_AD(2020)648518 PE648.518v02-00 CULT
Pareceres enquanto relator sombra
Peter POLLÁK

A reabertura do processo judicial contra o primeiro-ministro da Chéquia sobre a utilização indevida de fundos da UE e potenciais conflitos de interesses (B9-0192/2020) HR

19-06-2020
Declarações de voto escritas

Zastupnik Matić pozdravlja ponovno pokretanje kaznene istrage protiv češkog premijera u pogledu njegova sudjelovanja u projektu „Rodino gnijezdo” i vjeruje da će nacionalni pravosudni sustav nastaviti provoditi taj postupak neovisno i bez ikakvog političkog utjecaja.
Potrebno je osuditi bilo kakve potencijalne situacije sukoba interesa koje bi mogle ugroziti izvršenje proračuna EU-a i potkopati povjerenje građana EU-a u ispravno upravljanje novcem poreznih obveznika u EU-u.
Zastupnik Matić poziva Komisiju da se pobrine za primjenu politike nulte tolerancije prema sukobima interesa, da osigura brz povrat potencijalno nepravilno isplaćenih subvencija uz istodobno poštovanje vladavine prava.

União Bancária - relatório anual de 2019 (A9-0026/2020 - Pedro Marques) HR

19-06-2020
Declarações de voto escritas

Zastupnik Matić svjestan je da je bankarska unija jedno od ključnih dostignuća EU-a još od financijske krize 2008. godine.
Unija je uspjela osigurati siguran i otporan financijski i bankarski sektor za ulaganje u realnu ekonomiju, a pri tome ostvariti visoku razinu zaštite za građane od propasti banaka i financijskih tvrtki.
Matić smatra ključnim omogućavanje pravilnog i učinkovitog funkcioniranja jedinstvenog nadzornog i sanacijskog okvira i zbog toga je glasao za ovo izvješće.

Predrag Fred MATIĆ
Predrag Fred MATIĆ

No NEWSHUB do PE

Ovih dana obilježavamo 25. obljetnicu genocida u Srebrenici, odajemo počast žrtvama i izražavamo solidarnost s preživjelima. Naša obveza je ustrajati na progonu počinitelja i ne dopustiti da Srebrenica, mjesto najvećih ratnih zločina nakon 2. svjetskog rata, bude zaboravljena. https://t.co/V7orsBmbxK 

Osim ove dvije teme, mišljenje je važno i jer poziva na uvođenje seksualnog odgoja koji adresira rodne stereotipe, homofobiju, diskriminatorne stavove i mitove o seksualnom i reproduktivnom zdravlju. Iako se bavi Poljskom, moramo biti svjesni da je ovo pitanje važno za cijelu 🇪🇺!

Posebice me raduje da oko toga postoji jaka većina u odboru, a Poljsku smo pozvali da zaštiti SRHR, kao i prava LGBTI+ osoba. Uzimajući u obzir recentne sramotne odluke poput "LGBTI free zones" i regresije u zakonodavstvu u pobačaju, ovo mišljenje je izrazito važno.

Contacto

Bruxelles

Strasbourg