Please fill this field
Søren GADE Søren GADE
Søren GADE

Grupo Renew Europe

Membro

Dinamarca - Venstre, Danmarks Liberale Parti (Dinamarca)

Data de nascimento : , Holstebro

Página inicial Søren GADE

Presidente

D-IN
Delegação para as Relações com a Índia

Vice-Presidente

PECH
Comissão das Pescas

Membro

CPDE
Conferência dos Presidentes das Delegações
TRAN
Comissão dos Transportes e do Turismo
BECA
Comissão Especial sobre a Luta contra o Cancro

Membro suplente

LIBE
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
D-IR
Delegação para as Relações com o Irão

Últimas atividades

Reforço da Garantia para a Juventude (B9-0310/2020) DA

08-10-2020
Declarações de voto escritas

Beskæftigelse blandt unge er en central del af et bæredygtigt samfund, som Venstre arbejder målrettet på at opbygge i Danmark. Grunden til, vi har stemt nej til denne resolution er, at social- og beskæftigelsespolitik også fremover skal være national kompetence - og hvert land bør tackle det efter egne omstændigheder.

Criação de um mecanismo da UE para a democracia, o Estado de direito e os direitos fundamentais (A9-0170/2020 - Michal Šimečka) DA

07-10-2020
Declarações de voto escritas

Intentionen bag betænkningen er god. Der er dog nogle steder, hvor jeg ikke kan støtte forslagene i teksten. Det skyldes en bekymring for indsættelse af forskellige interessenter i overvågningsmekanismen, som tit og ofte er funderet på politiske mål og overbevisninger, og derfor ikke uafhængige, som teksten ellers hævder. Dernæst vil mekanismen med en årlig overvågningscyklus være et indgreb i medlemslandenes suverænitet i forhold til interne anliggender, hvor unionen i dag ingen kompetence har - og det kan jeg ikke støtte. Jeg har derfor stemt for en række ændringsforslag, men støttet det samlede forslag.

Sistema mundial de recolha de dados sobre o consumo de combustível dos navios (A9-0144/2020 - Jutta Paulus) DA

16-09-2020
Declarações de voto escritas

Venstre støtter en grøn og ambitiøs omstilling og CO2-reduktion for skibsfarten. Vi prioriterer, at dette arbejde skal ske i en international ramme, som afspejler skibsfartens natur og via en separat lovgivningsproces. Den danske skibsfart var blandt de første i EU til at gøre deres sejllads grønnere. Med denne betænkning kan de risikere ikke at blive godskrevet for de fremskridt, de har opnået. Det er risikoen, hvis datoen for, hvornår reduktionen i udledninger skal tælle fra, sættes for sent. Vi støtter, at baselinen for CO2-reduktion skal være en IMO-model og skal fastsættes til 2008. Det afspejler teksten ikke i den fornødne grad. På trods af nogle relevante forbedringer til Kommissions forslag, udvider og overskrider teksten lovgivningens formål i sådan en grad, at Venstre ikke kan støtte forslaget.

Contacto

Bruxelles

Strasbourg