Please fill this field
Miroslav ČÍŽ Miroslav ČÍŽ
Miroslav ČÍŽ

Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu

Membro

Eslováquia - SMER-Sociálna demokracia (Eslováquia)

Data de nascimento : , Bratislava

Página inicial Miroslav ČÍŽ

Membro

INTA
Comissão do Comércio Internacional
DCAR
Delegação à Comissão Parlamentar CARIFORUM-UE
D-RU
Delegação à Comissão Parlamentar de Cooperação UE-Rússia

Membro suplente

AGRI
Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural
AFCO
Comissão dos Assuntos Constitucionais
D-CN
Delegação para as Relações com a República Popular da China

Últimas atividades

OPINION on A New Industrial Strategy for Europe EN

26-06-2020 INTA_AD(2020)650380 PE650.380v04-00 INTA
Pareceres enquanto relator sombra
Markus BUCHHEIT

Novo QFP, recursos próprios e plano de retoma SK

15-05-2020
Declarações de voto escritas

. – V tomto uznesení EP konkretizuje ako by mal vyzerať balík ozdravných opatrení po koronavíruse. Jeho hlavnou požiadavkou je, aby bol založený na potrebách občanov a aby sa opieral o dlhodobý rozpočet Únie. Je však potrebné, aby finančné prostriedky na Ozdravný plán išli nad rámec pôvodne plánovaných výdavkov VFR, aby neboli ohrozené existujúce a budúce programy EÚ. Keďže stredobodom stratégie hospodárskej obnovy majú byť občania, nesmie sa zabúdať ani na sociálny rozmer zameraný na riešenie sociálnych a hospodárskych nerovností a potrieb osôb, ktoré boli najsilnejšie zasiahnuté dosahmi koronakrízy. Parlament požaduje, aby Fond pre obnovu a transformáciu mal k dispozícii dva bilióny eur a bol financovaný pomocou dlhodobých účelových dlhopisov obnovy zaručených rozpočtom EÚ. Je potrebné nájsť správnu rovnováhu medzi poskytovaním úverov a grantov a zabezpečiť, aby boli financie rozdelené spravodlivo medzi všetky členské štáty.

Assistência macrofinanceira aos países do alargamento e da vizinhança no contexto da crise desencadeada pela pandemia de COVID-19 SK

15-05-2020
Declarações de voto escritas

Týmto hlasovaním schválil EP návrh na poskytnutie pôžičiek pre desať krajín, ktoré sa nachádzajú v susedstve EÚ a ktorých ekonomiky v dôsledku koronakrízy upadli do recesie. Európska únia prejavuje solidaritu so svojimi partnerskými krajinami poskytovaním pôžičiek počas nadchádzajúcich 12 mesiacoch. Ide hlavne o krajiny Východného partnerstva a ďalšie strategicky dôležité krajiny.

Contacto

Bruxelles

Strasbourg