Please fill this field
Dorien ROOKMAKER Dorien ROOKMAKER
Dorien ROOKMAKER

Não Inscritos

Países Baixos - Independent (Países Baixos)

Data de nascimento : ,

Página inicial Dorien ROOKMAKER

Membro

TRAN
Comissão dos Transportes e do Turismo

Últimas atividades

Uma estratégia europeia para os dados (A9-0027/2021 - Miapetra Kumpula-Natri) NL

25-03-2021
Declarações de voto escritas

Kennis is macht - data het nieuwe goud
Het bouwen van enorme datacenters om gigantische hoeveelheden data op te slaan, vergt veel energie, samenwerking en heel veel geld. Zo’n plan moet in verhouding staan met een duidelijk doel en niet met vage vergezichten. Los daarvan is het opslaan en bewaken van data bij de overheid vaak niet in goede handen gebleken.
Op 2 juli 2020 bracht de Europese Commissie een Europese Datastrategie uit. Daarin wordt een aanzet gegeven hoe in het licht van de digitale agenda om te gaan met data en het (vrij) delen ervan. Een strategie is noodzakelijk, maar dan wel de juiste. De EU-strategie voorziet in de bouw van grote datacenters (‘hoogwaardige real-time databanken’) en ‘sectorale gegevensruimtes’ (gegevensbanken) op het Europese continent. Die gegevensbanken staan in de eerste plaats ten dienste van de overheid, ‘en andere gebieden van algemeen belang’, en het bedrijfsleven. Het nut van de enorme dataopslag is niet uitgewerkt.
Data kunnen een vorm van activa zijn. Ze vertegenwoordigen een waarde en behoren bij bedrijven en (overheids-)organisaties op de balans te staan; Het wettelijk kader voor de omgang met data is in ontwikkeling. Nu actie ondernemen zonder duidelijk plan is onverstandig.
Het plan ontbreekt een duidelijk doel. Daarom heb ik tegen het voorstel gestemd.

Contratos públicos nos domínios da defesa e da segurança e transferência de produtos relacionados com a defesa: aplicação das diretivas pertinentes (A9-0025/2021 - Andreas Schwab) NL

25-03-2021
Declarações de voto escritas

De doelstelling van Richtlijn 2009/81/EG en Richtlijn 2009/43/EG was om de interne markt voor defensieproducten open te stellen, grensoverschrijdende aanbestedingen te faciliteren en een brede, industriële Europese defensie- en beveiligingssector op te bouwen. De rapporteur concludeert dat dit slechts zeer ten dele, om niet te zeggen: niet, is gelukt.
Lidstaten beroepen zich (te) vaak op een uitsluitingsbepaling, aanbestedingsvereisten zijn te complex, certificering is veel te kostbaar. Bovendien blijkt het niet goed mogelijk om defensieproducten en bedrijven te registreren omdat een specifieke code voor hen ontbreekt.
De resolutie die een antwoord zou moeten zijn op de oorzaken van het falen van deze twee richtlijnen, roept de lidstaten op tot naleving van de regels en de Europese Commissie op om beter toezicht te houden. Daarnaast wordt om nóg meer regelgeving gevraagd, terwijl duidelijk is dat de politieke wil om de defensiemarkt echt open te gooien er gewoon niet is en nationale belangen prevaleren.
Kortom: een perfect voorbeeld van EU-wetgeving die meer kost dan ze oplevert. Ik heb geen vertrouwen dat de extra maatregelen waarom het EP vraagt, zullen leiden tot een betere situatie -slechts tot nog meer kosten-, en stem daarom tegen de resolutie.

Contacto

Bruxelles

Strasbourg