Please fill this field
Robert HAJŠEL Robert HAJŠEL
Robert HAJŠEL

Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu

Membro

Eslováquia - Independent (Eslováquia)

Data de nascimento : , Banská Štiavnica

Página inicial Robert HAJŠEL

Membro

ITRE
Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia
DSCA
Delegação à Comissão Parlamentar de Parceria UE-Arménia, à Comissão Parlamentar de Cooperação UE-Azerbaijão e à Comissão Parlamentar de Associação UE-Geórgia
DEPA
Delegação à Assembleia Parlamentar Euronest

Membro suplente

AFET
Comissão dos Assuntos Externos
D-ME
Delegação à Comissão Parlamentar de Estabilização e Associação UE-Montenegro

Últimas atividades

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Just Transition Fund EN

30-06-2020 ITRE_AD(2020)650713 PE650.713v02-00 ITRE
Pareceres enquanto relator sombra
Jerzy BUZEK

União Bancária - relatório anual de 2019 (A9-0026/2020 - Pedro Marques) SK

19-06-2020
Declarações de voto escritas

Európsky parlament aj s prispením môjho hlasu schválil výročnú správu Bankovej únie za rok 2019. Konkurencieschopnejšia a jednotnejšia hospodárska a menová únia si vyžaduje aj pevnú bankovú úniu a rozvinutejšiu a bezpečnejšiu úniu kapitálových trhov. Výročná správa potvrdzuje zvýšenú odolnosť európskeho bankového systému, pričom vychádza z hodnotenia rizík európskeho bankového systému zo strany Európskej bankovej asociácie. Banky si v roku 2019 udržali svoje ukazovatele kapitálu na stabilnej úrovni a zlepšila sa aj kvalita bankových aktív, čo dokazuje aj ďalšie znižovanie objemu nesplácaných úverov. Medzi hlavné výzvy, ktorým bankový sektor EÚ okrem zmeny klímy a rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu čelí, je spomalenie hospodárskeho rastu a geopolitické napätie vrátane vplyvu brexitu, ako aj kybernetické riziká a bezpečnosť údajov

Orientações relativas ao orçamento de 2021 - Secção III (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou) SK

19-06-2020
Declarações de voto escritas

Rozpočet EÚ je kľúčový na riešenie výziev, pred ktorými Únia stojí a ktoré kríza spojená s pandémiou Covid-19 ešte viac zviditeľnila a prehĺbila. Zároveň musí zodpovedať ambíciám členských štátov a inštitúcií. Rozpočet na rok 2021 by sa mal v prvom rade zamerať na zmiernenie vplyvu pandémie koronavírusu a na podporu oživenia, pričom by sa malo nadviazať na európsku zelenú dohodu a digitálnu transformáciu. Prioritou rozpočtu na rok 2021, ako aj na celé nové plánovacie obdobie 2021 – 2027 je poskytnúť riešenia prehĺbených sociálnych, environmentálnych, hospodárskych a finančných výziev. V prijatom dokumente sa zdôrazňuje napríklad nevyhnutnosť mobilizácie finančných prostriedkov určených na výskum a vývoj na opatrenia súvisiace s pandémiou Covid-19, ako je vývoj vakcín, nových liečebných postupov, diagnostických testov a lekárskych systémov s cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu a zachrániť životy. Pokiaľ ide o cieľ zníženia emisií skleníkových plynov o 40 % do roku 2030, bude podľa odhadu Komisie treba každý rok preklenúť medzeru vo financovaní vo výške najmenej 260 miliárd eur a pokryť ďalšie dodatočné náklady na ochranu životného prostredia. Znenie tohto dokumentu som podporil.

Robert HAJŠEL
Robert HAJŠEL

No NEWSHUB do PE

RT @euractivsk: Vláda môže podľa europoslanca @RobertHajsel požiadať o zaradenie do financovania aj pre regióny zo západného a stredného Slovenska. Zatiaľ sa ráta s hornou Nitrou a Košicami https://t.co/pbtEhJ8d3e 

Todays #JustTransitionFund vote sets a cornerstone for the EU #GreenDeal. As a shadow rapp I fought for climate targets, green recovery, social dimension, sustainability & jobs. A strong message in these difficult times for EU, to leave no one behind. -> https://t.co/EcdRNnQ3kA  https://t.co/UFnSWYlcnD 

Contacto

Bruxelles

Strasbourg