Please fill this field
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu

Membro

Lituânia - Lietuvos socialdemokratų partija (Lituânia)

Data de nascimento : , Linkuva

Página inicial Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Vice-Presidente

EMPL
Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Membro

FEMM
Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros
DEPA
Delegação à Assembleia Parlamentar Euronest

Membro suplente

CULT
Comissão da Cultura e da Educação
DSCA
Delegação à Comissão Parlamentar de Parceria UE-Arménia, à Comissão Parlamentar de Cooperação UE-Azerbaijão e à Comissão Parlamentar de Associação UE-Geórgia

Últimas atividades

A reabertura do processo judicial contra o primeiro-ministro da Chéquia sobre a utilização indevida de fundos da UE e potenciais conflitos de interesses (B9-0192/2020) LT

19-06-2020
Declarações de voto escritas

Balsavau už šią rezoliuciją. Raginame Komisiją atidžiai prižiūrėti išmokų paskirstymo procesą Čekijoje, ypač atsižvelgiant į ES fondo išmokas įmonėms, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso ministrui pirmininkui arba bet kuriam kitam vyriausybės nariui, dalyvaujančiam vykdant biudžetą. Raginame Komisiją be reikalo nedelsiant įvertinti, ar atvejai, kai „Agrofert“ grupei priklausančios įmonės toliau gauna nacionalinio biudžeto subsidijas, atitinka valstybės pagalbos taisykles; atkreipia dėmesį į galimą finansinių nuostolių riziką, kuri gali atsirasti dėl tokių atvejų, ir ragina nacionalines valdžios institucijas įvertinti šias situacijas.Manome, kad Čekijos ir ES mokesčių mokėtojai turėtų būti tinkamai informuoti apie tokią padėtį.

União Bancária - relatório anual de 2019 (A9-0026/2020 - Pedro Marques) LT

19-06-2020
Declarações de voto escritas

Balsavau už šią rezoliuciją . Norint sukurti stabilesnę, konkurencingą ir darnią ekonominę ir pinigų sąjungą reikia tvirtos bankų sąjungos ir geriau išvystytos ir saugios kapitalo rinkų sąjungos, taip pat reikia sukurti biudžeto priemonę. kadangi bankų sąjungos užbaigimas yra itin svarbus tarptautinio euro pripažinimo ir jo didesnio vaidmens tarptautinėse rinkose veiksnys.Palankiai vertina Europos Komisijos pirmininkės ir ECB pirmininkės paramą siekiant baigti kurti bankų sąjungą ir, žvelgiant plačiau, ekonominę ir pinigų sąjungą, sukuriant, pavyzdžiui, biudžeto priemonę, kuri padėtų pasiekti stabilesnę, konkurencingesnę ir ta pačia kryptimi einančią Sąjungą. Rezoliucijoje raginame visus Europos bankus prisijungti prie JT atsakingos bankininkystės principais pagrįstos iniciatyvos ir atitinkamai kasmet savo balansuose teikti tvaraus finansavimo užtikrinimo ir su klimato kaita susijusios rizikos mažinimo pastangų ataskaitą.Raginame ES ir nacionalines už bankų sektorių atsakingas kompetentingas institucijas susipažinti su rekomendacijomis dėl Atsakingos bankininkystės principų, Tvarios bankininkystės tinklo, Centrinių bankų tinklo ir Finansų sistemos žalinimo tinklo ir, kai įmanoma, jas įgyvendinti.

Orientações relativas ao orçamento de 2021 - Secção III (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou) LT

19-06-2020
Declarações de voto escritas

Balsavau už šią rezoliuciją . ES biudžetas yra nepaprastai svarbus siekiant įveikti iššūkius, su kuriais susiduria Sąjunga ir kurie dėl COVID-19 krizės tapo dar labiau matomi ir dideli, ir kad jis turi atspindėti valstybių narių ir institucijų užmojų mastą. Pabrėžiame, kad pagrindinis 2021 m. biudžeto tikslas turėtų būti COVID-19 protrūkio poveikio švelninimas ir parama gaivinimui, grindžiamam Europos žaliuoju kursu ir skaitmenine transformacija. Sąjunga ir visos jos valstybės narės turi visiškai solidarizuotis su tais, kuriems labiausiai reikia pagalbos, kartu veikdamos kaip bendruomenė ir užtikrindamos, kad nė viena šalis nebūtų palikta viena kovoti su šia pandemija ir jos pasekmėmis, be kita ko, parengti 2021 m. biudžetą, atitinkantį šį istorinį iššūkį.Pabrėžiame, kad 2021 m. biudžetas turėtų būti pirmasis biudžetas, parengtas pagal atnaujintą, perorientuotą ir labai plataus užmojo 2021–2027 m. DFP.

Contacto

Bruxelles

Strasbourg