Eric ANDRIEU Eric ANDRIEU
Eric ANDRIEU

Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European

Prim-vicepreședinte

Franța - Parti socialiste (Franța)

Data nașterii : , Narbonne

Prima pagină Eric ANDRIEU

Membru

AGRI
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
DMER
Delegația pentru relațile cu Mercosur
D-JP
Delegația pentru relațiile cu Japonia

Membru supleant

ENVI
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
D-RU
Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia

Activități recente

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie

17-06-2020 AGRI_AD(2020)647138 PE647.138v02-00 AGRI
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz
Bronis ROPĖ

COVID-19 and European sugar producers EN

24-04-2020 E-002484/2020 Comisia
Întrebări scrise

Contact

Bruxelles

Strasbourg