Ruža TOMAŠIĆ Ruža TOMAŠIĆ
Ruža TOMAŠIĆ

Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni

Membră a Biroului

Croația - Hrvatska konzervativna stranka (Croația)

Data nașterii : , Mladoševica

Prima pagină Ruža TOMAŠIĆ

Membră

PECH
Comisia pentru pescuit
DSEE
Delegația pentru relațiile cu Bosnia-Herțegovina și Kosovo
D-CA
Delegația pentru relațiile cu Canada

Membru supleant

AGRI
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

Activități recente

Eliminarea taxelor vamale asupra anumitor produse (A9-0217/2020 - Bernd Lange) HR

26-11-2020
Explicații scrise ale votului

Ovom uredbom Komisija predlaže ukidanje niza carinskih pristojbi na hlapove, kao odgovor na zahtjev koji je podnio SAD za smanjenje tih carina zbog smanjenja izvoza hlapova u Europu i svijet. To je prvi korak prema smanjenju bilateralnih trgovinskih napetosti između EU-a i SAD-a i podržavanju tekućih sporova. Iz toga će obje strane profitirati, budući da je uvjet za smanjenje carinskih pristojbi na hlapove to da SAD omogući oslobođenje od carina za usporedivu ekonomsku vrijednost za proizvode kao što su gotova jela, određeni proizvodi od kristalnog stakla, pripravci za obradu površina, barut, upaljači za cigarete i dijelovi upaljača. Mjere će se primjenjivati s retroaktivnim učinkom, od 1. kolovoza 2020. godine tijekom pet godina. Smatram da ovaj sporazum doprinosi pozitivnoj transatlanskoj suradnji i stvara dodatne prilike za gospodarske subjekte iz EU-a i SAD-a te sam ga podržala.

Autorizația generală de export a Uniunii pentru exportul de anumite produse cu dublă utilizare din Uniune către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (C9-0345/2020 - Bernd Lange) HR

26-11-2020
Explicații scrise ale votului

Primarno i sekundarno zakonodavstvo EU-a prestat će se primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu 31. prosinca 2020. godine, kada prestaje prijelazna faza određena Sporazumom o povlačenju. Ovim prijedlogom Ujedinjena Kraljevina dodaje se na popis trećih zemalja s općom izvoznom dozvolom Unije („EU001") za određene transakcije niskog rizika. Ukoliko se UK ne dođe tome popisu, za izvoz robe s dvojnim namjenom iz EU-a u UK bit će potrebna dozvola za izvoz koju izdaje nadležno nacionalno tijelo države članice u kojoj izvoznik ima poslovni nastan, a to bi stvorilo velika administrativna opterećenja i utjecalo na njihovu konkurentnost. Dodavanje UK na popis zemalja s dozvolom EU001 neće negativno utjecati na sigurnost EU-a i međunarodnu sigurnost, a osigurat će ravnopravne uvjete za izvoznike iz EU-a. Zbog navedenih podataka glasovala sam za usvajanje ovog izvješća.

Măsuri temporare privind taxa pe valoarea adăugată aplicabilă vaccinurilor împotriva COVID-19 și dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, ca răspuns la pandemia de COVID-19 (C9-0352/2020) HR

26-11-2020
Explicații scrise ale votului

Ovo izvješće odnosi se na privremene mjere povezane s porezom na dodanu vrijednost za cjepiva protiv bolesti Covid-19 i in vitro dijagnostičke medicinske proizvode za tu bolest kao odgovor na pandemiju bolesti Covid-19. Prema tome, ovom inicijativom države članice mogu se privremeno osloboditi od poreza na dodanu vrijednost isporuke cjepiva i kompleta za testiranje, kao i usluga koje su usko povezane s takvim cjepivima i takvim proizvodima, a mjere snižene ili nulte stope poreza trajat će do 2022. godine. Od početka pandemije poduzete su izvanredne mjere kako bi se zaštitilo ljudske živote i izvore prihoda te ograničio utjecaj na gospodarstvo. Komisijinom strategijom za cjepiva protiv bolesti Covid-19 čiji je cilj ubrzati razvoj, proizvodnju i uvođenje cjepiva i zajamčiti da u borbi protiv te bolesti nitko u Uniji ne bude izostavljen. Smatram da predložene mjere mogu biti učinkovite u postizanju cilja dostupnosti cjepiva te sam ih podržala.

Ruža TOMAŠIĆ
Ruža TOMAŠIĆ

Pe site-ul NEWSHUB al PE

Ako ne može baš nikako drugačije, onda može i nacionalni interes. https://t.co/kAXNOvD6Fr 

Contact

Bruxelles

Strasbourg