Luděk NIEDERMAYER
Luděk NIEDERMAYER

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

Cehia - TOP 09 a Starostové (Cehia)

Data nașterii : , Brno

Prima pagină Luděk NIEDERMAYER

Vicepreședinte

ECON
Comisia pentru afaceri economice și monetare

Membru

FISC
Subcomisia pentru chestiuni fiscale
D-US
Delegația pentru relațiile cu Statele Unite

Membru supleant

ITRE
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
TRAN
Comisia pentru transport și turism
D-BY
Delegația pentru relațiile cu Belarus
DKOR
Delegația pentru relațiile cu Peninsula Coreeană

Activități recente

Înființarea unui tribunal pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei (RC-B9-0063/2023, B9-0063/2023, B9-0064/2023, B9-0068/2023, B9-0069/2023, B9-0072/2023) CS

19-01-2023
Explicații scrise ale votului

Podpořil jsem toto usnesení, které vyzývá EU a členské státy, aby v úzké spolupráci s Ukrajinou a mezinárodním společenstvím, nejlépe prostřednictvím OSN, usilovaly o vytvoření zvláštního mezinárodního tribunálu, který by stíhal zločin agrese vůči Ukrajině páchaný politickým a vojenským vedením Ruské federace a jejích spojenců a aby v této záležitosti nalezly právně podložený společný postup. Domnívám se, že zřízení takového tribunálu by zaplnilo velkou mezeru ve stávajícím institucionálním uspořádání mezinárodní trestní justice a mělo by být založeno na standardech a zásadách, které se vztahují na Mezinárodní trestní soud, jak stanoví Římský statut.

Răspunsul UE la protestele și execuțiile din Iran (RC-B9-0066/2023, B9-0062/2023, B9-0066/2023, B9-0067/2023, B9-0070/2023, B9-0079/2023, B9-0080/2023) CS

19-01-2023
Explicații scrise ale votului

Podpořil jsem toto usnesení, které vyzývá mezinárodní společenství a EU a její členské státy, aby využily veškeré kontakty s orgány Islámské republiky k požadování okamžitého ukončení poprav demonstrantů a násilného potlačování protestů a bezpodmínečné propuštění všech osob zatčených za uplatňování práva na svobodu projevu, sdružování a pokojného shromažďování. Je třeba vyzývat íránský režim, aby umožnil mezinárodní nestranné a efektivní vyšetření porušování lidských práv, které by vedl nezávislý příslušný orgán ve spolupráci s mezinárodními organizacemi, např. pokud jde o zabití Žiny Mahsy Amíniové, zabití stovek demonstrantů, mučení svévolně zadržených osob a špatné zacházení s nimi.

Controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții - raportul anual pe 2021 (A9-0294/2022 - Angelika Winzig) CS

19-01-2023
Explicații scrise ale votului

Podpořil jsem tuto zprávu, která vyjadřuje znepokojení nad tím, že současné vysoké ceny energie vážně ovlivňují konkurenceschopnost evropských malých a středních podniků a vyzývá EIB, aby posoudila, zda je současná úroveň podpory malých a středních podniků dostatečná v souvislosti s vysokými cenami energie a rostoucími náklady na suroviny, a aby informovala Parlament o tom, jak hodlá přizpůsobit svá opatření k řešení těchto nových výzev. EIB by měla více přispět k zajištění spravedlivého a transparentního zeměpisného rozložení projektů a investic se zaměřením na méně rozvinuté regiony, zejména v oblasti inovací, digitalizace a infrastruktury, s cílem podpořit inkluzivní růst a hospodářskou, sociální a územní konvergenci a soudržnost.

Luděk NIEDERMAYER
Luděk NIEDERMAYER

Pe site-ul NEWSHUB al PE

@jk37796032 Škoda, že jste si to nepřečetl. Vysvětleno v dalších reakcích - není to akce, ale reakce. Ve vašem slovníku je tedy RVHP vlastně USA. Trochu paradox

@Milanlek2 Jinak ale plný souhlas, že dotovat auta nebo fve pro bohaté není dobrý nápad. Proto myslím ve většině zemí se podporuji dnes již jen méně drahé BEV. Na stranu druhou, každá Fve je de facto užitečná nejen proto majitele ale i pro společnost. Ale osobně bych tez dotace víc cilil..

@Milanlek2 Diky Pokud máte třeba lepší nápad, jak emise snížit jinak, než docela trzne fungujícím ets (který se v nemale části světa používá) tak sem s ním. Diky

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
07F265
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T08058
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex