Luděk NIEDERMAYER Luděk NIEDERMAYER
Luděk NIEDERMAYER

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

Cehia - TOP 09 a Starostové (Cehia)

Data nașterii : , Brno

Prima pagină Luděk NIEDERMAYER

Vicepreședinte

ECON
Comisia pentru afaceri economice și monetare

Membru

D-US
Delegația pentru relațiile cu Statele Unite

Membru supleant

ITRE
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
TRAN
Comisia pentru transport și turism
D-BY
Delegația pentru relațiile cu Belarus
DKOR
Delegația pentru relațiile cu Peninsula Coreeană

Activități recente

Redeschiderea anchetei în cazul premierului Republicii Cehe în legătură cu utilizarea necorespunzătoare a fondurilor UE și potențialele conflicte de interese (B9-0192/2020) CS

19-06-2020
Explicații scrise ale votului

Podpořil jsem usnesení, které předložilo šest ze sedmi frakcí v EP a bylo přijato většinou 72% poslanců EP. I z toho je patrné, že střet zájmů českého premiéra se stal velmi vážně vnímaným evropským problémem a taktika premiéra tvářit se, že se nic neděje, zjevně nezabírá. Usnesení připomíná, že český premiér má na výběr ze tří možností, a přestože mu asi žádná z nich není příjemná, měl by se konečně zachovat odpovědně a jednu z nich si vybrat, aby celou zemi neuvrhával do stále větší ostudy a dále neoslaboval její pozici v EU. V opačném případě je evidentní, že si celou zemi a její občany bere jako rukojmí svých osobních zájmů bez ohledu na to, jaké důsledky to bude mít. Rovněž je důležité zajistit, že tím, kdo za roky neřešený střet zájmů českého premiéra zaplatí, bude jeho firma, která dotace neoprávněně čerpala, a nikoliv čeští občané.

Uniunea bancară - raport anual 2019 (A9-0026/2020 - Pedro Marques) CS

19-06-2020
Explicații scrise ale votului

Podpořil jsem zprávu, která mimo jiné hovoří o zranitelnosti bank vůči klimatickým rizikům a vítá v tomto ohledu závazek orgánu EBA zohlednit klimatická rizika ve svém výročním posuzování rizik a zavést zátěžový test věnovaný změně klimatu. Jsem proto přesvědčen, že všechny evropské banky by se měly připojit k zásadám OSN pro odpovědné bankovnictví a v souvislosti s tím podávat každoročně zprávy o svém úsilí o uplatňování udržitelného financování a o zmírnění rizik spojených se změnou klimatu ve svých rozvahách. V této souvislosti jsem také podpořil myšlenku zavedení celounijních norem pro zelené dluhopisy a stanovení rámce napomáhajícího rozvoji těchto dluhopisů s cílem posílit transparentnost, efektivitu a důvěryhodnost udržitelných investic.

Luděk NIEDERMAYER
Luděk NIEDERMAYER

Pe site-ul NEWSHUB al PE

Dnes #Merkel na plénu EP představila priority @EU2020DE: ochrana základních práv, koheze, ochrana klimatu, digitalizace a odpovědná EU ve světě. Jsou to nemalé, ale velmi důležité cíle. Proslov pak zakončila pro mě blízkými slovy "Evropa může být silná, jen pokud bude jednotná". https://t.co/EOoPmITHhD 

Contact

Bruxelles

Strasbourg