Andor DELI Andor DELI
Andor DELI

Deputați neafiliați

Ungaria - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Ungaria)

Data nașterii : , Óbecse (Szerbia)

a 8-a legislatură Andor DELI

Grupuri politice

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru

Partide naționale

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Ungaria)

Membru

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru transport și turism
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Serbia
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru transport și turism

Membru supleant

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru dezvoltare regională
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru dezvoltare regională

Principalele activități parlamentare

Avize în calitate de raportor pentru aviz

Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/33/UE privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic

11-07-2018 TRAN_AD(2018)618318 PE618.318v02-00 TRAN
Andor DELI

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la accelerarea inovării în domeniul energiei curate

08-12-2017 REGI_AD(2017)610699 PE610.699v02-00 REGI
Monika SMOLKOVÁ

AVIZ referitor la conectivitatea la internet pentru creștere, competitivitate și coeziune: societatea europeană a gigabiților și tehnologia 5G

23-03-2017 REGI_AD(2017)597520 PE597.520v02-00 REGI
Andrew LEWER

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea III - Comisia și agențiile executive

01-03-2017 TRAN_AD(2017)595617 PE595.617v02-00 TRAN
Karima DELLI

Întrebări orale

Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Interpelări majore

Interpelări majore cu solicitare de răspuns scris și dezbatere, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații care compun Parlamentul. Articolul 139, anexa III

Alte activități parlamentare

Explicații scrise ale votului

Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Investigațiile efectuate de OLAF și cooperarea cu Parchetul European (A8-0179/2019 - Ingeborg Gräßle) HU

16-04-2019

Az Európai Bizottság rendelettervezete az Európai Csalás Elleni Hivatal és az Európai Főügyészség együttműködésére vonatkozó eljárásokat és szabályokat tartalmaz, illetve a két uniós intézmény hatásköri kérdéseit rendezi. A rendelettervezetet az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága tárgyalta. Magyarország több más tagállammal együtt nem vesz részt a megerősített együttműködésben, melynek alapján az Európai Ügyészség létrejön. Ennek fényében az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén a szavazáson tartózkodtam.

Resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (A8-0085/2019 - Iskra Mihaylova) HU

27-03-2019

Az Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezés az Ifjúsági Garancia része, az olyan régiókban élő fiataloknak nyújt támogatást, ahol az ifjúsági munkanélküliség magasabb volt 25%-nál 2012-ben. A nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalokat támogatja, és biztosítja, hogy a fiatalok célzott támogatásban részesüljenek Európa azon részein, amelyek a legnagyobb kihívásokkal néznek szembe.
A közös rendelkezésekről szóló rendelet módosítására azért van szükség, mert az IFK-nak a rendelet szövegében rögzített egyedi előirányzata van, és a módosítás nélkül nem biztosítható az IFK 2019. évre tervezett költségvetésének szintje.

Produsele care pot beneficia de o scutire sau de o reducere a taxelor de andocare (A8-0112/2019 - Iskra Mihaylova) HU

27-03-2019

A javaslat a legkülső régiók gazdasági tevékenységének és versenyképességének élénkítését célozza anélkül, hogy aláásná a belső piac vagy az EU jogrendjének egységességét, ezért szavazatommal támogattam a strasbourgi plenáris szavazás során.

Întrebări scrise

Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017)

**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

DECLARAȚIE SCRISĂ referitoare la disparitatea de gen în ceea ce privește competențele digitale

22-06-2016 P8_DCL(2016)0061 Caducă
Deirdre CLUNE Dieter-Lebrecht KOCH Werner KUHN Gesine MEISSNER Ildikó GÁLL-PELCZ Brian HAYES Roberta METSOLA Andor DELI Merja KYLLÖNEN Patricija ŠULIN
Data deschiderii : 22-06-2016
Data limită : 22-09-2016
Numărul de semnatari : 35 - 29-09-2016

DECLARAȚIE SCRISĂ referitoare la diferențele existente în privința componenței și a calității produselor comercializate pe piețele din estul și din vestul UE

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Caducă
Dubravka ŠUICA Renate SOMMER Alojz PETERLE Kateřina KONEČNÁ Czesław Adam SIEKIERSKI Miroslav MIKOLÁŠIK Jacek SARYUSZ-WOLSKI Anna FOTYGA Dariusz ROSATI Inese VAIDERE Marian-Jean MARINESCU Csaba SÓGOR Iuliu WINKLER Pavel SVOBODA Eduard KUKAN Monika SMOLKOVÁ Zigmantas BALČYTIS Olga SEHNALOVÁ Monica MACOVEI Traian UNGUREANU Cătălin Sorin IVAN Zoltán BALCZÓ Krišjānis KARIŅŠ Tanja FAJON Milan ZVER Ivo VAJGL Biljana BORZAN Jozo RADOŠ Ruža TOMAŠIĆ Davor Ivo STIER Ivana MALETIĆ Tibor SZANYI Michaela ŠOJDROVÁ Norbert ERDŐS Tomáš ZDECHOVSKÝ Andor DELI György HÖLVÉNYI Merja KYLLÖNEN Artis PABRIKS Andrejs MAMIKINS Marijana PETIR Ivan JAKOVČIĆ Doru-Claudian FRUNZULICĂ Elena GENTILE Nicola CAPUTO Georgi PIRINSKI Adam SZEJNFELD Julia PITERA Jana ŽITŇANSKÁ Branislav ŠKRIPEK Ivan ŠTEFANEC Pál CSÁKY Franc BOGOVIČ Daniel BUDA Georgios EPITIDEIOS Eleftherios SYNADINOS Liliana RODRIGUES Patricija ŠULIN Emilian PAVEL
Data deschiderii : 09-05-2016
Data limită : 09-08-2016
Numărul de semnatari : 141 - 28-07-2016

DECLARAȚIE SCRISĂ referitoare la protejarea și promovarea limbilor regionale și minoritare în UE

07-09-2015 P8_DCL(2015)0046 Caducă
Ivan JAKOVČIĆ Kinga GÁL Alyn SMITH Filiz HYUSMENOVA Iuliu WINKLER Danuta JAZŁOWIECKA Herbert DORFMANN Silvia COSTA Milan ZVER Ivo VAJGL Ramon TREMOSA i BALCELLS Biljana BORZAN Jozo RADOŠ Kaja KALLAS Yana TOOM Andor DELI Doru-Claudian FRUNZULICĂ Elly SCHLEIN Nicola CAPUTO Ilhan KYUCHYUK József NAGY Pál CSÁKY Josep-Maria TERRICABRAS Ernest URTASUN Igor ŠOLTES Angelika MLINAR Josu JUARISTI ABAUNZ Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA Patricija ŠULIN
Data deschiderii : 07-09-2015
Data limită : 07-12-2015
Numărul de semnatari : 127 - 08-12-2015

Declarații

Declarația în original, semnată/datată, arhivată de Parlamentul European.

Contact

Bruxelles

Strasbourg