Maria GRAPINI Maria GRAPINI
Maria GRAPINI

Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European

Membră

România - Partidul Puterii Umaniste (România)

Data nașterii : , Berești - Galați

Prima pagină Maria GRAPINI

Vicepreședintă

IMCO
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Membră

LIBE
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
DEPA
Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest

Membru supleant

CONT
Comisia pentru control bugetar
TRAN
Comisia pentru transport și turism
D-MD
Delegația la Comisia parlamentară de asociere UE-Moldova
D-JP
Delegația pentru relațiile cu Japonia

Activități recente

Către o nouă agendă pentru consumatori după 2020 (dezbatere)

23-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-23(1-089-0000)
Contribuțiile la dezbaterile în plen

Planul de investiții pentru o Europă durabilă - modalități de finanțare a Pactului verde (A9-0198/2020 -Siegfried Mureşan, Paul Tang)

13-11-2020
Explicații scrise ale votului

Am votat acest raport deoarece Planul de investiții pentru o Europă durabilă (SEIP), joacă un rol central în asigurarea succesului Pactului verde și al tranziției către o economie mai sustenabilă, mai competitivă, mai circulară și mai rezilientă în concordanță angajamentele de mediu ale Uniunii, inclusiv cu angajamentele climatice prevăzute în Acordul de la Paris și cu Legea europeană a climei.
Planul ar trebui să fie în centrul unui răspuns al Uniunii coordonat și favorabil incluziunii pentru construirea unei economii și a unei societăți mai reziliente după criza provocată de pandemia de COVID-19 și ar trebui să stimuleze coeziunea teritorială, socială și economică.
Finanțarea din cadrul SEIP la nivelul UE, național și regional, este îndreptată către politicile și programele cu cel mai mare potențial de a contribui la combaterea schimbărilor climatice și la atingerea altor obiective de mediu, inclusiv tranziția societăților europene, mai ales a IMM-urilor, la o Uniune mai competitivă și la crearea de locuri de muncă.
Erasmus+, Corpul european de solidaritate și Europa creativă, principalele programe ale UE din domeniile educației, voluntariatului și culturii, reprezintă un instrument esențial în răspunsul mondial la schimbările climatice și joacă un rol-cheie în promovarea educării pentru obținerea competențelor necesare tranziției ecologică.

Contact

Bruxelles

Strasbourg