Mircea DIACONU : a 8-a legislatură 

Grupuri politice 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa - Membru

Partide naţionale 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Independent (România)

Vicepreședinte 

  • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru cultură și educație
  • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru cultură și educație

Membru 

  • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Comisia pentru cultură și educație
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Peninsula Arabică
  • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Comisia pentru cultură și educație

Membru supleant 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Macedonia de Nord
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Rapoarte în calitate de raportor alternativ 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în Uniunea Europeană: cel de-al 7-lea raport al Comisiei Europene  
- CULT_AD(2018)616606 -  
-
CULT 
AVIZ referitor la posibilitatea de a extinde protecția indicațiilor geografice ale Uniunii Europene la produsele neagricole  
- CULT_AD(2015)551753 -  
-
CULT 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune  
- CULT_AD(2018)626959 -  
-
CULT 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind importul bunurilor culturale  
- CULT_AD(2018)616832 -  
-
CULT 
AVIZ referitor la situația din Ungaria (în urma Rezoluției Parlamentului European din 17 mai 2017)  
- CULT_AD(2018)618171 -  
-
CULT 

Propuneri de rezoluţie 
Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 132, articolul 136, articolul 139, articolul 144

Întrebări orale 
Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Alte activități parlamentare 

Întrebări scrise 
Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Propuneri de rezoluție individuale  
Orice deputat poate depune o propunere de rezoluție privind un subiect care se înscrie în sfera de activitate a UE. Propunerile admisibile se trimit spre examinare comisiei competente, care decide ce procedură trebuie urmată. Articolul 143

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la accesibilitatea locuințelor pentru comunitățile vulnerabile  
- P8_DCL(2016)0074 - Caducă  
Damian DRĂGHICI , Norica NICOLAI , Daciana Octavia SÂRBU , Sirpa PIETIKÄINEN , Cătălin Sorin IVAN , Benedek JÁVOR , Ilhan KYUCHYUK , Stefan ECK , Terry REINTKE , Nedzhmi ALI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Mircea DIACONU , Marc TARABELLA , Filiz HYUSMENOVA , Nicola CAPUTO  
Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 91 - 13-12-2016
Declaraţie scrisă referitoare la siguranța aviației și zborurile periculoase ale avioanelor militare  
- P8_DCL(2015)0052 - Caducă  
Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA  
Data deschiderii : 05-10-2015
Data limită : 05-01-2016
Numărul de semnatari : 106 - 06-01-2016

Declarații 

Declaraţie de interes financiar