Maria NOICHL Maria NOICHL
Maria NOICHL

Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European

Membră

Germania - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Germania)

Data nașterii : , Rosenheim

Prima pagină Maria NOICHL

Membră

AGRI
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
FEMM
Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen
ANIT
Comisia de anchetă privind protecția animalelor în timpul transportului
DACP
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
DMED
Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana

Membru supleant

DEVE
Comisia pentru dezvoltare
DROI
Subcomisia pentru drepturile omului
D-ZA
Delegația pentru relațiile cu Africa de Sud

Activități recente

Punerea în aplicare a Directivei privind combaterea traficului de persoane (dezbatere) DE

08-02-2021 P9_CRE-PROV(2021)02-08(1-095-0000)
Contribuțiile la dezbaterile în plen

RAPORT referitor la punerea în aplicare a Directivei 2011/36/UE privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia

01-02-2021 A9-0011/2021 PE658.995v02-00 FEMM LIBE
Rapoarte în calitate de raportor alternativ
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

Contact

Bruxelles

Strasbourg