Ilhan KYUCHYUK Ilhan KYUCHYUK
Ilhan KYUCHYUK

Grupul Renew Europe

Membru

Bulgaria - Movement for Rights and Freedoms (Bulgaria)

Data nașterii : , Sevlievo

a 8-a legislatură Ilhan KYUCHYUK

Grupuri politice

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa - Membru

Partide naționale

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Movement for Rights and Freedoms (Bulgaria)

Membru

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru afaceri externe
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu țările din Maghreb și cu Uniunea Maghrebului Arab
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru afaceri externe

Membru supleant

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru cultură și educație
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Statele Unite ale Americii
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru cultură și educație
  • 07-03-2018 / 01-07-2019 : Comisia pentru petiții

Principalele activități parlamentare

Avize în calitate de raportor pentru aviz

Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la crearea unei piețe a muncii competitive în UE pentru secolul 21: corelarea competențelor și a calificărilor cu cererea și oportunitățile de angajare, ca mijloc de redresare în urma crizei

07-05-2015 CULT_AD(2015)549410 PE549.410v02-00 CULT
Ilhan KYUCHYUK

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE

25-06-2018 CULT_AD(2018)620999 PE620.999v02-00 CULT
Theodoros ZAGORAKIS

AVIZ referitor la implementarea Strategiei europene pentru persoanele cu handicap

13-10-2017 CULT_AD(2017)604815 PE604.815v02-00 CULT
Julie WARD

AVIZ referitor la punerea în aplicare a Directivei 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile

04-07-2017 CULT_AD(2017)602746 PE602.746v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

Propuneri de rezoluție

Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 132, articolul 136, articolul 139, articolul 144

Întrebări orale

Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Interpelări majore

Interpelări majore cu solicitare de răspuns scris și dezbatere, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații care compun Parlamentul. Articolul 139, anexa III

Alte activități parlamentare

Explicații scrise ale votului

Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Acordul UE-Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean (Rezoluție) (A8-0478/2018 - Marietje Schaake) EN

16-01-2019

. ‒ Morocco is not only an important trading partner of the EU but also, above all, a valuable and reliable partner in terms of politics, migration control and fighting terrorism. In this context, I believe that the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement will bring benefits for both parties (Morocco and the EU), and for the local population on a political and an economic level.
I warmly congratulate the Commission and the European External Action Service for their efforts to organise and lead consultations with a wide variety of Western Saharan local representatives, civil society and other organisations and bodies. Their broad support for the amendments can be regarded as a guarantee of respect for international law, human rights, minority rights and sustainable development, and as a guarantee vis-à-via the ongoing peace process under the UN umbrella. Therefore, I fully support the amendment of the Euro-Mediterranean Agreement.

Instituirea Programului InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) EN

16-01-2019

Undoubtedly, in time of digital revolution, robotisation and continually reshaping of the labour market there is a real need public investment to be focus on education and cultural development and more support for creation and innovation.
In this context, I fully support the establishment of the EUinvest programme. I do believe it will make EU funding for investment projects in Europe more efficient and more flexible by mobilising public and private investment. Addressing market failures and investment gaps that hamper growth and helping to reach EU policy goals such as sustainability, scientific excellence and social inclusion.
More efficient and more flexible EU funding will bring not only benefits for EU citizens and Member States but also will increase the support for the European project and will win people’s confidence back with regards to EU institutions and their policies.

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune (A8-0392/2018 - David McAllister) EN

12-12-2018

. ‒ The EU is one of the world’s strongest political protagonists, able to promote its values of peace, democracy, the rule of law and human rights. It is essential for EU Member States to understand that they cannot respond effectively to today’s global challenges on their own, but that they can pursue their national interest and have greater leverage in the international arena if they have unified positions with other EU Member States.
Therefore, the EU has to find a way to enhance the cooperation between Member States in order to make the Union’s external policies consistent. Good cooperation among Member States and EU institutions is essential to safeguard our democracy and our common values. In this context, EU soft power and institution building alone cannot be sufficient to exert the Union’s influence in today’s world, where autocratic leaders and hard power are increasingly significant. To be credible and effective, the EU common foreign and security policy (CFSP) needs to be based on joint military capabilities and the willingness of Member States to work together and make compromises.
Therefore, I warmly welcome the establishment of permanent structured cooperation (PESCO) and the EU leaders’ ambitions to increase the Union’s military autonomy and capabilities and thus to improve the CFSP’s effectiveness.

Întrebări scrise

Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017)

**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declarație scrisă referitoare la creșterea eficienței energetice în zonele rurale, montane și îndepărtate

12-09-2016 P8_DCL(2016)0103 Caducă
Jozo RADOŠ Ivan JAKOVČIĆ Tonino PICULA Nedzhmi ALI Franc BOGOVIČ Igor ŠOLTES Ilhan KYUCHYUK Isabella DE MONTE Nicola CAPUTO Patricija ŠULIN Pavel POC
Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 101 - 13-12-2016

Declarație scrisă referitoare la accesibilitatea locuințelor pentru comunitățile vulnerabile

12-09-2016 P8_DCL(2016)0074 Caducă
Damian DRĂGHICI Norica NICOLAI Daciana Octavia SÂRBU Sirpa PIETIKÄINEN Cătălin Sorin IVAN Benedek JÁVOR Ilhan KYUCHYUK Stefan ECK Terry REINTKE Nedzhmi ALI Tomáš ZDECHOVSKÝ Mircea DIACONU Marc TARABELLA Filiz HYUSMENOVA Nicola CAPUTO
Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 91 - 13-12-2016

Declarație scrisă referitoare la sectorul european al construcțiilor navale

07-03-2016 P8_DCL(2016)0022 Caducă
Ivan JAKOVČIĆ Igor ŠOLTES Jozo RADOŠ Nicola CAPUTO Doru-Claudian FRUNZULICĂ José Inácio FARIA Ilhan KYUCHYUK Romana TOMC Filiz HYUSMENOVA Nedzhmi ALI Hannu TAKKULA Dominique BILDE
Data deschiderii : 07-03-2016
Data limită : 07-06-2016
Numărul de semnatari : 78 - 08-06-2016

Declarații

Declarația în original, semnată/datată, arhivată de Parlamentul European.

Contact

Bruxelles

Strasbourg