Jadwiga WIŚNIEWSKA Jadwiga WIŚNIEWSKA
Jadwiga WIŚNIEWSKA

Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni

Membră

Polonia - Prawo i Sprawiedliwość (Polonia)

Prima pagină Jadwiga WIŚNIEWSKA

Vicepreședintă

DACP
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE

Membră

LIBE
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Membru supleant

ENVI
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
FEMM
Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen
D-CA
Delegația pentru relațiile cu Canada

Activități recente

Protecția europeană a lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în contextul crizei COVID-19 (B9-0172/2020) PL

19-06-2020
Explicații scrise ale votului

Pandemia wyostrzyła problemy obywateli UE, którzy pracują w innym kraju członkowskim. Unaoczniła słabości wewnętrznych regulacji oraz służb kontrolnych, a także problem dostępu do świadczeń dla pracowników mobilnych. Dlatego niezmiernie istotne jest wzmocnienie ochrony mobilnych pracowników nie tylko w ramach delegowania, ale głównie w ramach swobody przepływu pracowników.

Strategia UE privind persoanele cu dizabilități după 2020 (B9-0123/2020) PL

18-06-2020
Explicații scrise ale votului

Ne istnieje hierarchia praw człowieka, a dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność należy przeciwdziałać tak samo jak dyskryminacji z innych względów, w tym dyskryminacji z kilku przyczyn jednocześnie. Celem rezolucji jest przedstawienie opinii Parlamentu na temat europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności na okres po 2020 r. w odpowiedzi na sprawozdanie z postępów w realizacji opublikowane przez Komisję w 2017 r.
Jest niezwykle istotnym, aby zapewnić osobom niepełnosprawnym ochronę ich praw, dlatego głosowałam za przyjęciem rezolucji.

Jadwiga WIŚNIEWSKA
Jadwiga WIŚNIEWSKA

Pe site-ul NEWSHUB al PE

RT @WiadomosciTVP: #GośćWiadomości | @j_wisniewska u @MiAdamczyk: Poseł Nitras to najbliższe zaplecze Rafała Trzaskowskiego, pełne agresji. Jest emanacją emocji, które po tej stronie, reprezentowanej przez pana Trzaskowskiego, się dzieją. Panie pośle @Napieralski_G, to się ludziom udziela. https://t.co/sLU3ATpekW 

Zapraszam #GośćWiadomość👉19:58 https://t.co/Ft5AS6vbHw  https://t.co/1z9Zbo0Osm 

Dbamy o polską rodzinę. Dla nas liczy się każde pokolenie. #DUDA2020 #PrezydentPolskichSpraw 🇵🇱 https://t.co/yNLqBZSqDD 

Contact

Bruxelles

Strasbourg