Jadwiga WIŚNIEWSKA Jadwiga WIŚNIEWSKA
Jadwiga WIŚNIEWSKA

Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni

Membră

Polonia - Prawo i Sprawiedliwość (Polonia)

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz Jadwiga WIŚNIEWSKA

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

OPINION on the report on the implementation of National Roma Integration Strategies: Combating negative attitudes towards people with Romani background in Europe EN

09-07-2020 FEMM_AD(2020)653791 PE653.791v02-00 FEMM
Lívia JÁRÓKA

AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020

02-10-2019 FEMM_AD(2019)639795 PE639.795v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

Contact

Bruxelles

Strasbourg