Krzysztof HETMAN Krzysztof HETMAN
Krzysztof HETMAN

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

Polonia - Polskie Stronnictwo Ludowe (Polonia)

Data nașterii : , Lublin

Prima pagină Krzysztof HETMAN

Vicepreședinte

REGI
Comisia pentru dezvoltare regională

Membru

D-IN
Delegația pentru relațiile cu India
DACP
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE

Membru supleant

EMPL
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
IMCO
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
D-CL
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile
DLAT
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană

Activități recente

Acordarea de asistență macrofinanciară partenerilor vizați de politica de extindere și de vecinătate în contextul pandemiei de Covid-19 PL

15-05-2020
Explicații scrise ale votului

. – Obecny kryzys związany z pandemią COVID-19 ma negatywny wpływ na stabilność finansową i gospodarczą regionów objętych procesem rozszerzenia i polityką sąsiedztwa. W tej sytuacji Unia Europejska powinna podjąć zdecydowane i szybkie działania, aby wesprzeć gospodarki tych krajów. Dlatego też głosowałem za udzieleniem pomocy makrofinansowej 10 krajom partnerskim Unii Europejskiej.
Pomoc makrofinansowa Unii to instrument wykorzystywany w nadzwyczajnych sytuacjach, a obecna sytuacja zdecydowanie do nich należy. Jak wskazano w propozycji pomoc ta ma zostać przekazana w formie pożyczek dla krajów potrzebujących wsparcia. Jej atutem jest po pierwsze szybkość reakcji, a po drugie preferencyjne warunki jej udzielenia jak np. stosunkowo niskie stopy oprocentowania czy długi okres zapadalności. Jednocześnie przekazane w ten sposób środki zdecydowanie pomogą naszym partnerom poradzić sobie z bieżącymi trudnościami gospodarczymi i zaspokoją ich pilne potrzeby w zakresie finansowania zewnętrznego. Wpłynie to na zwiększenie stabilności gospodarczej państw objętych procesem rozszerzenia i polityką sąsiedztwa i pomoże im skuteczniej zareagować na kryzys związany z COVID-19 i walczyć ze skutkami pandemii. Jest to o tyle ważne, że pomoc makrofinansowa ma dotyczyć państw, z którymi Unia Europejska pozostaje w bliskich, wzajemnych stosunkach i współpracuje na wielu płaszczyznach. Decydując się na udzielenie im pomocy w tej wyjątkowo trudnej sytuacji, pokazujemy, że nasi długoletni partnerzy i sąsiedzi mogą liczyć na nasze wsparcie i solidarność. Proponowane wsparcie wzmocni ponadto zaangażowanie rządów, które z niego skorzystają, w realizację niezbędnych reform i przyczyni się do zacieśnienia ich stosunków z Unią Europejską.

O plasă de siguranță pentru a-i proteja pe beneficiarii programelor UE: stabilirea unui plan de urgență pentru CFM (A9-0099/2020 - Jan Olbrycht, Margarida Marques) PL

13-05-2020
Explicații scrise ale votului

Szanowni Państwo,
głosowałem za przyjęciem sprawozdania w sprawie planu awaryjnego, gdyż uważam, że w obecnej sytuacji zapewnienie ciągłości finasowania w unijnym budżecie po 2020 roku jest absolutnie jednym z naszych priorytetów.
Pandemia koronawirusa i spowodowana nim recesja gospodarcza sprawiły, że Unia Europejska musi przedefiniować swoje priorytety na kolejne siedem lat. Wsparcie lokalnych przedsiębiorców, ochrona i tworzenie nowych miejsc pracy, powrót na ścieżkę wzrostu, to obecnie największe wyzwania, przed jakimi stoi gospodarka Unii Europejskiej. Wspólny unijny budżet od samego początku kryzysu stanowił wsparcie w tych działaniach. Dlatego tak ważne jest, aby nawet w sytuacji, gdy nowe porozumienie w sprawie wieloletnich ram finansowych nie zostanie na czas wynegocjowane, zapewniona została ciągłość finansowania. Nie możemy w obecnej sytuacji pozwolić sobie na ryzyko przerwania wsparcia, które z Unii Europejskiej otrzymują przedsiębiorcy, rolnicy czy pracownicy ochrony zdrowia. Komisja Europejska musi wobec tego najpóźniej do 15 czerwca przedstawić plan awaryjny, który to zapewni. Obecne programy powinny być przedłużone o rok lub nawet dwa, także po to, by dobrze przygotować nowe Wieloletnie Ramy Finansowe.

Krzysztof HETMAN
Krzysztof HETMAN

Pe site-ul NEWSHUB al PE

RT @mich_sosnowski: Z dedykacją dla lubujących się w sondażach, które nie wszystkich kandydatów zliczają na ponad 100%... 😉 Według poważniejszej sondażowni - największe szanse w drugiej turze na wygraną z PAD ma WKK. Biorąc pod uwagę, że często PSL jest niedoszacowany w badaniach, tym bardziej.🍀💪 https://t.co/Yy6Tjq0xUh 

Już sprawdziłem. Nie jest prawdą że LOT czekał dłużej niż Lufthansa. Nie mógł. Bo Lufthansa nie ma jeszcze ostatecznej zgody KE. Proszę przekazać Panu Redaktorowi @antoni_trzmiel że został źle poinformowany i w związku z tym nieświadomie wprowadza w błąd słuchaczy. https://t.co/R0VpCuK4QH 

RT @JarubasAdam: ⁦⁦@KosiniakKamysz⁩ : „Ludowy znaczy powszechny...” bardzo ciekawy wywiad. https://t.co/482Y13C9K4 

Contact

Bruxelles

Strasbourg