Ivan ŠTEFANEC
Ivan ŠTEFANEC

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

Slovacia - Kresťanskodemokratické hnutie (Slovacia)

Data nașterii : , Považská Bystrica

Prima pagină Ivan ŠTEFANEC

Membru

IMCO
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
D-JP
Delegația pentru relațiile cu Japonia

Membru supleant

ITRE
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
DROI
Subcomisia pentru drepturile omului
D-UA
Delegația la Comisia parlamentară de asociere UE-Ucraina
DEPA
Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest

Activități recente

Segregarea și discriminarea copiilor romi în învățământ (dezbatere) SK

14-09-2023 P9_CRE-PROV(2023)09-14(4-165-0000)
Contribuțiile la dezbaterile în plen

Instituirea unui cadru pentru asigurarea aprovizionării sigure și durabile cu materii prime critice și modificarea Regulamentelor (UE) nr. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 și (UE) 2019/1020 (A9-0260/2023 - Nicola Beer) SK

14-09-2023
Explicații scrise ale votului

Je nevyhnutné posilňovať našu nezávislosť v segmente strategických surovín. Práve na nich je závislý náš digitálny priemysel a digitalizácia Európy. Dostatočné zásoby strategických surovín však majú dopad aj na obranu, bezpečnosť zdravia, či energiu z obnoviteľných zdrojov. Nestačí len zefektívňovať obstarávanie, či tvoriť rezervy. Potrebujeme tiež kvalitnejšie recyklovať a podporovať súkromné investície v tomto odvetví.

Deschiderea negocierilor pentru un acord cu Statele Unite ale Americii privind consolidarea lanțurilor internaționale de aprovizionare cu minerale critice (B9-0366/2023) SK

14-09-2023
Explicații scrise ale votului

Prijatie kritickej dohody o nerastoch má za cieľ poskytnúť EÚ rovnocenný štatút so štatútom partnerov Dohody o voľnom obchode s USA. Nepretržité zapájanie Európskeho parlamentu do procesu by zabezpečilo pevnejší a demokraticky legitímny proces. Dúfame, že tieto rokovania dosiahnu vyvážený výsledok, ktorý je v súlade s pravidlami WTO a zlepšia vzájomne prospešnú spoluprácu pre obe strany.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
07F143
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T08073
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex