Ivan ŠTEFANEC Ivan ŠTEFANEC
Ivan ŠTEFANEC

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

Slovacia - Kresťanskodemokratické hnutie (Slovacia)

Data nașterii : , Považská Bystrica

Prima pagină Ivan ŠTEFANEC

Membru

IMCO
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
D-JP
Delegația pentru relațiile cu Japonia

Membru supleant

ITRE
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
DROI
Subcomisia pentru drepturile omului
D-UA
Delegația la Comisia parlamentară de asociere UE-Ucraina
DEPA
Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest

Activități recente

Lack of various types of vaccines in Ukraine EN

18-07-2022 E-002633/2022 Comisia
Întrebări scrise

Invadarea Ucrainei de către Rusia: măsuri temporare aplicabile documentelor conducătorilor auto eliberate de Ucraina (C9-0201/2022) SK

07-07-2022
Explicații scrise ale votului

V čase vojny Ukrajina pravdepodobne nebude schopná zabezpečiť administratívnu podporu potrebnú na obnovu dokladov pre každého žiadateľa. Členské štáty by mali uznávať predĺženú platnosť ukrajinských vodičských preukazov, ktorá presahuje rámec ich oficiálnej platnosti, a to minimálne do skončenia obdobia dočasnej ochrany. Vďaka tomu je možné zapojiť osoby so štatútom dočasnej ochrany alebo primeranej ochrany podľa vnútroštátneho práva do hospodárskych a sociálnych činností v ich novom prostredí.

Identificarea încălcărilor măsurilor restrictive impuse de Uniune drept infracțiuni în temeiul articolului 83 alineatul (1) din TFUE (C9-0219/2022 - Juan Fernando López Aguilar) (vot) SK

07-07-2022
Explicații scrise ale votului

Porušenie reštriktívnych opatrení Únie by sa malo považovať za oblasť trestnej činnosti s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie politiky Únie v oblasti reštriktívnych opatrení. Porušenie reštriktívnych opatrení kategorizuje ako trestný čin už väčšina členských štátov, keďže môže podporovať hrozby pre medzinárodný mier a bezpečnosť, narúšať upevňovanie a podporu demokracie, právneho štátu a ľudských práv a spôsobovať výrazné hospodárske, sociálne a environmentálne škody.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
07F143
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T08073
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex