Ivan ŠTEFANEC
Ivan ŠTEFANEC

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

Slovacia - Kresťanskodemokratické hnutie (Slovacia)

Data nașterii : , Považská Bystrica

Prima pagină Ivan ŠTEFANEC

Membru

IMCO
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
D-JP
Delegația pentru relațiile cu Japonia

Membru supleant

ITRE
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
DROI
Subcomisia pentru drepturile omului
D-UA
Delegația la Comisia parlamentară de asociere UE-Ucraina
DEPA
Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest
DACP
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară Organizația Statelor ACP-UE
DAFR
Delegația la Adunarea Parlamentară Africa-UE

Activități recente

Introducerea treptată a Eudamed, obligația de informare în cazul întreruperii furnizării și dispozițiile tranzitorii pentru anumite dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro (C9-0010/2024) SK

25-04-2024
Explicații scrise ale votului

Postupné zavádzanie databázy Eudamed, informačná povinnosť v prípade prerušenia dodávok a prechodné ustanovenia pre určité diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro Tento návrh sa zaoberá dvomi naliehavými otázkami. Po prvé je jeho cieľom ďalej predĺžiť prechodné obdobie pre určité diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro na účely zmiernenia rizika nedostatku týchto výrobkov, najmä vysokorizikových diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro , ktoré sa používajú napríklad na testovanie infekcií krvi alebo orgánov od darcov alebo na určovanie krvnej skupiny pri transfúziách. Po druhé je cieľom návrhu umožniť postupné zavádzanie elektronických systémov integrovaných do Európskej databázy zdravotníckych pomôcok, ktoré sú dokončené.

Un organism interinstituțional pentru standarde de etică (A9-0181/2024 - Daniel Freund) SK

25-04-2024
Explicații scrise ale votului

Parlament prijal dohodu, ktorá umožňuje vypracovanie prísnych spoločných etických noriem a výmenu najlepších postupov, ako aj preskúmanie jednotlivých prípadov nezávislými expertmi na žiadosť inštitúcie alebo poradného orgánu, ktorý je zmluvnou stranou dohody, v súvislosti s akýmkoľvek vyhlásením ich členov.

Estimarea veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2025 – Secțiunea I – Parlamentul European (A9-0180/2024 - Anna-Michelle Asimakopoulou) SK

25-04-2024
Explicații scrise ale votului

Parlament schvaľuje odhad rozpočtu na rozpočtový rok 2025.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
07F143
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T08073
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex