Miriam DALLI Miriam DALLI
Miriam DALLI
Malta

Data nașterii : , St. Julian's

a 9-a legislatură Miriam DALLI

Grupuri politice

 • 02-07-2019 / 18-10-2020 : Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European - Vicepreședintă

Partide naționale

 • 02-07-2019 / 18-10-2020 : Partit Laburista (Malta)

Membru

 • 02-07-2019 / 03-07-2019 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie
 • 02-07-2019 / 18-10-2020 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 12-02-2020 / 18-10-2020 : Delegația la Comisia parlamentară Cariforum-UE
 • 10-03-2020 / 18-10-2020 : Delegația pentru relațiile cu Peninsula Coreeană
 • 14-09-2020 / 18-10-2020 : Comisia specială pentru lupta împotriva cancerului

Membru supleant

 • 02-07-2019 / 18-10-2020 : Delegația pentru relațiile cu țările din Mashrek
 • 02-07-2019 / 18-10-2020 : Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana
 • 08-07-2019 / 18-10-2020 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 10-02-2020 / 18-10-2020 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Principalele activități parlamentare

Contribuțiile la dezbaterile în plen

Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021

06-10-2020 ITRE_AD(2020)657152 PE657.152v02-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

Propuneri de rezoluție

Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 132, articolul 136, articolul 139, articolul 144

Alte activități parlamentare

Explicații scrise ale votului

Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Aplicarea normelor de siguranță și de interoperabilitate feroviară în cazul tunelului de sub Canalul Mânecii (C9-0212/2020) EN

08-10-2020

I voted in favour of this proposal to amend Directive 2016/798 on the application of railway safety in order to deal specifically with the situation of the Channel Fixed Link after the withdrawal of the UK from the EU.

Decizie de împuternicire a Franței să încheie un acord internațional privind tunelul de sub Canalul Mânecii (C9-0211/2020) EN

08-10-2020

This Decision seeks to ensure the safe and efficient operation of the Channel Fixed Link, the guarantee that the Intergovernmental Commission will remain the single safety authority and will continue to apply the Union rules on railway safety but above all to ensure that when disputes raise questions related to the interpretation of Union law, the arbitral should refer the matter to the Court of Justice. I voted in favour of this report

Statul de drept și drepturile fundamentale în Bulgaria (B9-0309/2020) EN

08-10-2020

This resolution sheds a light on the deteriorating state of the rule of law, fundamental rights and corruption in Bulgaria. I voted against the amendments put forward by the EPP group which water down the resolution as a whole simply because the government of Bulgaria is part of their own political family. I voted in favour of the resolution because I believe in equally assessing the situation of rule of law in each European member state whatever the political group of the government in question.

Întrebări scrise

Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Declarații

Declarația în original, semnată/datată, arhivată de Parlamentul European.