Miriam DALLI : Prima pagină 

Membră 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

Membru supleant 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
Delegația pentru relațiile cu țările din Mashrek 
Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana 

Activităţi recente 

Miriam DALLI  
Miriam DALLI 

Pe site-ul NEWSHUB al PE

Contact