Ernest URTASUN Ernest URTASUN
Ernest URTASUN

Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană

Vicepreședinte

Spania - Catalunya en Comú (Spania)

Data nașterii : , Barcelona

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz Ernest URTASUN

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la dimensiunea de gen în politica de coeziune

11-11-2020 FEMM_AD(2020)655668 PE655.668v02-00 FEMM
Lena DÜPONT

AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021

13-10-2020 AFET_AD(2020)655905 PE655.905v02-00 AFET
Nikos ANDROULAKIS

POZIȚIE SUB FORMĂ DE AMENDAMENTE referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență

14-09-2020 FEMM_AD(2020)655871 PE655.871v01-00 FEMM
Sirpa PIETIKÄINEN

Contact

Bruxelles

Strasbourg