Luke Ming FLANAGAN Luke Ming FLANAGAN
Luke Ming FLANAGAN

Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică

Membru

Irlanda - Independent (Irlanda)

Data nașterii : , Roscommon

a 8-a legislatură Luke Ming FLANAGAN

Grupuri politice

 • 01-07-2014 / 14-12-2015 : Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică - Membru
 • 15-12-2015 / 11-01-2017 : Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică - Membru al Biroului
 • 12-01-2017 / 01-07-2019 : Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică - Membru al Biroului

Partide naționale

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Independent (Irlanda)

Membru

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Afganistan
 • 11-04-2016 / 18-01-2017 : Comisia pentru control bugetar
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru control bugetar
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

Membru supleant

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Principalele activități parlamentare

Contribuțiile la dezbaterile în plen

Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Avize în calitate de raportor pentru aviz

Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 560/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune pentru bioindustrii

06-09-2017 CONT_AD(2017)606073 PE606.073v02-00 CONT
Luke Ming FLANAGAN

AVIZ referitor la măsurile legitime de protecție a avertizorilor care acționează în interesul public atunci când divulgă informații confidențiale ale întreprinderilor și ale organismelor publice

13-07-2017 ENVI_AD(2017)604553 PE604.553v02-00 ENVI
Luke Ming FLANAGAN

AVIZ referitor la fondurile UE pentru egalitatea de gen

19-01-2017 CONT_AD(2017)593962 PE593.962v03-00 CONT
Luke Ming FLANAGAN

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de renunțare la schimbarea sezonieră a orei

20-02-2019 AGRI_AD(2019)630764 PE630.764v02-00 AGRI
Ulrike MÜLLER

AVIZ referitor la punerea în aplicare a Directivei 2009/128/CE privind utilizarea durabilă a pesticidelor

27-11-2018 AGRI_AD(2018)615419 PE615.419v02-00 AGRI
Sofia RIBEIRO

AVIZ referitor la stadiul dezbaterii privind viitorul Europei

14-11-2018 AGRI_AD(2018)626932 PE626.932v02-00 AGRI
Ivan JAKOVČIĆ

Propuneri de rezoluție

Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 132, articolul 136, articolul 139, articolul 144

Întrebări orale

Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Interpelări minore

Interpelări minore cu solicitare de răspuns scris, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 130a, anexa III

Interpelări majore

Interpelări majore cu solicitare de răspuns scris și dezbatere, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații care compun Parlamentul. Articolul 139, anexa III

Alte activități parlamentare

Explicații scrise ale votului

Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Acordul Eurojust-Danemarca de cooperare judiciară în materie penală (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EN

18-04-2019

I voted in favour, as at the moment Denmark is a full member of Eurojust (a body established in 2002). The new Eurojust Regulation 2018/1727 will enter into force on 12 December 2019. From that moment, because of Protocol 22 to the Treaties, Denmark will be considered as a third state with respect to Eurojust. However, Denmark has expressed the wish to continue to take part in the activities of Eurojust and this implementing decision will facilitate this.

Coordonarea sistemelor de securitate socială (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) EN

18-04-2019

The Regulation on the coordination of social security systems (883/2004/EC) and the implementation regulation (987/2009/EC) are currently coordinating the following social security branches: sickness benefits, maternity and equivalent paternity benefits, old-age benefits, survivor’s benefits, benefit in respect of accidents at work and occupational diseases, death grants, unemployment benefits, pre-retirement benefits, family benefits.
It covers workers, but also self-employed and other citizens like pensioners and family members (some with a link to the Residence Directive 2004/38).
There was a procedural vote from the ECR not to proceed with this file in this Plenary, but because I wished to see it dealt with, I voted against that proposal. It passed, so the file has been kicked back. A pity.

Standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) EN

18-04-2019

I voted in favour of this. The European Commission presented its last proposal from the Clean Mobility Package, setting CO2 emissions performance standards for lorries for the first time ever, but not including buses and coaches. Collectively, HDVs are responsible for a quarter of total road transport CO2 emissions, or 6% of total EU CO2 emissions. The proposal sets targets for a 15% reduction by 2025 based on 2019 levels, and at least a potential 30% reduction for 2030, subject to review in 2022. Only large lorries are covered, while vocational vehicles, buses, coaches and trailers are exempted until 2022 when the scope will be extended. The proposal includes a mechanism of super-credits to incentivise the uptake of zero and low-emission vehicles (ZLEVs).

Întrebări scrise

Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Întrebări adresate BCE, referitoare la MUS și MUR

Deputații pot să-i adreseze BCE întrebări cu solicitare de răspuns scris sau întrebări privind mecanismul unic de supraveghere și mecanismul unic de rezoluție. Aceste întrebări sunt transmise inițial președintelui comisiei competente. Articolul 140, articolul 141, anexa III

Răspunsuri le întrebările adresate BCE, referitoare la MUS și MUR

Răspunsul la întrebările deputaților adresate BCE sau privind mecanismul unic de supraveghere și mecanismul unic de rezoluție. Articolul 140, articolul 141, anexa III

Propuneri de rezoluție individuale

Orice deputat poate depune o propunere de rezoluție privind un subiect care se înscrie în sfera de activitate a UE. Propunerile admisibile se trimit spre examinare comisiei competente, care decide ce procedură trebuie urmată. Articolul 143

Propuneri de acte ale Uniunii

Deputații pot să depună o cerere adresată Comisiei Europene prin care propun un act al Uniunii (un act nou sau o modificare la un act aflat în vigoare). Articolul 47

Propuneri de acte al Uniunii privind consolidarea poziției fermierilor în lanțul de aprovizionare cu alimente

01-06-2017 B8-0303/2017 Caducă
Nicola CAPUTO Eric ANDRIEU Marc TARABELLA Zbigniew KUŹMIUK Marco ZULLO José BOVÉ Luke Ming FLANAGAN

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017)

**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declarație scrisă referitoare la boala Alzheimer

05-10-2015 P8_DCL(2015)0057 Caducă
Dominique BILDE Patricija ŠULIN Ivo VAJGL Luke Ming FLANAGAN Ivan JAKOVČIĆ Remo SERNAGIOTTO Milan ZVER Valentinas MAZURONIS Emilian PAVEL Ruža TOMAŠIĆ Jarosław KALINOWSKI Brian HAYES Romana TOMC Sophie MONTEL Enrique CALVET CHAMBON Rolandas PAKSAS Cristian-Silviu BUŞOI Aldo PATRICIELLO Philippe DE BACKER Ivan ŠTEFANEC Filiz HYUSMENOVA Neoklis SYLIKIOTIS Mara BIZZOTTO
Data deschiderii : 05-10-2015
Data limită : 05-01-2016
Numărul de semnatari : 122 - 06-01-2016

Declarații

Declarația în original, semnată/datată, arhivată de Parlamentul European.

Contact

Bruxelles

Strasbourg