• Fredrick   FEDERLEY  

Fredrick FEDERLEY : Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) - a 8-a legislatură 

**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la protejarea mărilor europene împotriva armelor chimice și convenționale  
- P8_DCL(2015)0053 - Caducă  
Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Ruža TOMAŠIĆ , Antanas GUOGA , Dario TAMBURRANO , Rosa D'AMATO , Fredrick FEDERLEY , Isabella ADINOLFI , Enrico GASBARRA , Igor ŠOLTES , Davor ŠKRLEC , Kaja KALLAS , Reinhard BÜTIKOFER , Franc BOGOVIČ  
Data deschiderii : 05-10-2015
Data limită : 05-01-2016
Numărul de semnatari : 89 - 06-01-2016
Declaraţie scrisă referitoare la interzicerea testărilor pe animale  
- P8_DCL(2015)0034 - Caducă  
Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Rikke-Louise KARLSSON , Fredrick FEDERLEY , Rolandas PAKSAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Isabella ADINOLFI , Emil RADEV  
Data deschiderii : 07-09-2015
Data limită : 07-12-2015
Numărul de semnatari : 60 - 08-12-2015