Fredrick FEDERLEY : a 8-a legislatură 

Grupuri politice 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa - Membru

Partide naţionale 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Centerpartiet (Suedia)

Vicepreședinte 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Parlamentul Panafrican

Membru 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegația pentru relațiile cu Parlamentul Panafrican
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Comisia de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Membru supleant 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
 • 03-07-2015 / 18-01-2017 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Rapoarte în calitate de raportor alternativ 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu  
- ITRE_AD(2016)582103 -  
-
ITRE 
AVIZ referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere  
- ITRE_AD(2015)546728 -  
-
ITRE 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de renunțare la schimbarea sezonieră a orei și de abrogare a Directivei 2000/84/CE  
- ITRE_AD(2019)632025 -  
-
ITRE 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU  
- ENVI_AD(2018)627571 -  
-
ENVI 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1293/2013  
- AGRI_AD(2018)623976 -  
-
AGRI 

Întrebări orale 
Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Interpelări majore 
Interpelări majore cu solicitare de răspuns scris și dezbatere, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații care compun Parlamentul. Articolul 139, anexa III

Alte activități parlamentare 

Explicații scrise ale votului 
Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Coordonarea sistemelor de securitate socială (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) SV  
 

Det är viktigt att ha rimliga regler när arbetare i ett land under arbetslösheten väljer att söka jobb i ett annat land. Det ska så klart vara tillåtet att som ny på arbetsmarknaden i ett land få tillgång till socialförsäkringssystem, men det måste finnas en rimlig tid innan man får tillgång till hela systemet – detta för att motverka fusk och orimlig belastning på välfärdssystemen.

Mai buna asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) SV  
 

För att EU ska hålla samman är det viktig att konsumenter kan känna förtroende för att produkter håller samma kvalitet i alla delar av unionen. Därför är det bra att reglerna för produktkvalitet förstärks, och jag har således röstat för betänkandet.

Certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) SV  
 

Patentskydd för läkemedel är otroligt viktigt för att garantera fortsatt innovation, vilket blir särskilt viktigt för de forskande företag som söker forska fram ny antibiotika. Givetvis finns det fler läkemedel som behöver skydd och förutsägbarhet, eftersom detta är helt avgörande om vi ska kunna konkurrera globalt med läkemedelsinnovation.
Förslaget innebar en uppluckring av det immateriella skyddet för just läkemedel, vilket skulle skada svensk och europeisk forskning. Det är de forskande läkemedelsföretagen som drabbas hårdast i en redan benhård internationell konkurrens. Det finns här en risk för att Sverige liksom hela Europa förlorar på en försvagad immaterialrätt. Jag valde därför att rösta nej till utkomsten, som inte gav tillräckligt med skydd till de innovativa läkemedelsföretagen.

Întrebări scrise 
Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la protejarea mărilor europene împotriva armelor chimice și convenționale  
- P8_DCL(2015)0053 - Caducă  
Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Ruža TOMAŠIĆ , Antanas GUOGA , Dario TAMBURRANO , Rosa D'AMATO , Fredrick FEDERLEY , Isabella ADINOLFI , Enrico GASBARRA , Igor ŠOLTES , Davor ŠKRLEC , Kaja KALLAS , Reinhard BÜTIKOFER , Franc BOGOVIČ  
Data deschiderii : 05-10-2015
Data limită : 05-01-2016
Numărul de semnatari : 89 - 06-01-2016
Declaraţie scrisă referitoare la interzicerea testărilor pe animale  
- P8_DCL(2015)0034 - Caducă  
Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Rikke-Louise KARLSSON , Fredrick FEDERLEY , Rolandas PAKSAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Isabella ADINOLFI , Emil RADEV  
Data deschiderii : 07-09-2015
Data limită : 07-12-2015
Numărul de semnatari : 60 - 08-12-2015

Declarații 

Declaraţie de interes financiar 

Contact