Vă rugăm să completați acest câmp.
Jytte GUTELAND Jytte GUTELAND
Jytte GUTELAND

Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European

Membră

Suedia - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Suedia)

Data nașterii : , Brännkyrka

Prima pagină Jytte GUTELAND

Membră

ENVI
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
ANIT
Comisia de anchetă privind protecția animalelor în timpul transportului
D-IR
Delegația pentru relațiile cu Iran

Membru supleant

AFET
Comisia pentru afaceri externe
D-US
Delegația pentru relațiile cu Statele Unite

Activități recente

Punerea în aplicare a cerințelor UE privind schimbul de informații fiscale (A9-0193/2021 - Sven Giegold) SV

16-09-2021
Explicații scrise ale votului

. – Vi socialdemokrater valde att rösta för betänkandet om EU:s krav på utbyte av skatteinformation. Betänkandet reflekterar på ett bra sätt hur vi kan förbättra transparensen mellan medlemsländernas skattemyndigheter och på så vis bekämpa skattebedrägeri, skatteundandragande och skatteflykt. Däremot kan vi inte stödja förslag som tar bort förtydligande om medlemsstaternas befogenheter på skatteområdet eller innebär en övergång till ett beslutsförfarande med kvalificerad majoritet på skatteområdet.

Condiții de muncă echitabile, drepturi și protecție socială pentru lucrătorii pe platforme online - noi forme de angajare legate de dezvoltarea digitală (A9-0257/2021 - Sylvie Brunet) SV

15-09-2021
Explicații scrise ale votului

. – Vi socialdemokrater valde att rösta för betänkandet om rättvisa arbetsvillkor, rättigheter och socialt skydd för plattformsarbetare i samband med nya anställningsformer kopplade till den digitala utvecklingen.
I takt med den ökande digitaliseringen har plattformsekonomin växt och blivit en allt viktigare del av den europeiska ekonomin. Tyvärr sammanfaller utvecklingen med en viktig debatt om arbetsvillkoren inom sektorn. För även om plattformsekonomin öppnar upp nya möjligheter, finns det tyvärr otaliga exempel på missbruk, osäkra förhållanden och kringgående av gällande regler och standarder på arbetsmarknaden. Detta är fullständigt oacceptabelt.
Betänkandet lyfter på ett bra sätt fram de utmaningar som finns i plattformsekonomin. Självklart behövs också åtgärder på EU-nivå för att hantera gränsöverskridande problem. Däremot ställer vi oss tveksamma till om bindande EU-lagstiftning på området är rätt väg att gå. Skulle det trots allt bli aktuellt med bindande regler vill vi lyfta fram vikten av att dessa regler respekterar de nationella arbetsmarknadsmodellerna och parternas autonomi, samt att arbetstagarbegreppet fortsättningsvis regleras på nationell nivå.

Jytte GUTELAND
Jytte GUTELAND

Pe site-ul NEWSHUB al PE

RT @TheProgressives: “German elections send a clear signal for a strengthening of the progressive agenda in Europe!” say @IratxeGarper and @EuropaJens 🇩🇪🇪🇺 https://t.co/NZLtH55ip6 

RT @Ryszard_Pawlik: Great @EEF_EnergyForum debate on the new #EUETS and #JustTransition with @JytteGuteland Pernille Weiss MEP, @ElenaGiannakop, Wanda Buk VP @Grupa_PGE and Beatriz Yordi Aguirre @EUClimateAction chaired by @JerzyBuzek - perfect gender balance when discussing a key energy topic👏👍 https://t.co/A0Bwat51zK 

Jag vill att S ska ta ledartröjan i klimatomställningen. Vill gärna bidra till det och därför har jag meddelat att jag kandiderar till riksdagen. Jag kommer fortsätta de nuvarande uppdrag jag har som Europaparlamentariker fullt ut fram till valet. https://t.co/nOsNDB4URy 

Contact

Bruxelles

Strasbourg