Malin BJÖRK Malin BJÖRK
Malin BJÖRK

Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică

Membră

Suedia - Vänsterpartiet (Suedia)

Data nașterii : , Göteborg

Prima pagină Malin BJÖRK

Membră

ENVI
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
D-BR
Delegația pentru relațile cu Republica Federativă a Braziliei
DCAS
Delegația la comisiile de cooperare parlamentară UE-Kazahstan, UE-Kârgâzstan, UE-Uzbekistan și UE-Tadjikistan și pentru relațiile cu Turkmenistanul și Mongolia
DLAT
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană

Membru supleant

LIBE
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
DMER
Delegația pentru relațile cu Mercosur
D-ZA
Delegația pentru relațiile cu Africa de Sud

Activități recente

Parteneriatul estic, în perspectiva summitului din iunie 2020 (A9-0112/2020 - Petras Auštrevičius) SV

19-06-2020
Explicații scrise ale votului

Jag avstod i slutomröstningen eftersom rekommendationen innehåller delar som Vänsterpartiet inte kan ställa sig bakom. Det gäller framför allt skrivningarna om anpassning till EU:s marknadsregler (privatiseringar och avregleringar) samt skrivningarna om militärt samarbete. I övrigt innehåller betänkandet många bra delar, särskilt vad gäller utvecklingen av rättsstatlighet, demokratisering, skydd av mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter, oberoende åklagare och domare, fria domstolar och institutioner, ett starkt civilt samhälle och oberoende medier.

Balcanii de Vest, în urma summitului din 2020 (A9-0091/2020 - Tonino Picula) SV

19-06-2020
Explicații scrise ale votului

Jag avstod i slutomröstningen eftersom det innehåller delar som Vänsterpartiet inte kan ställa sig bakom. Det gäller framför allt att man berömmer länderna på västra Balkan för deras hantering av ”migrations- och flyktingflöden” och samarbetet med Frontex. Verkligheten är en annan, med brutalt våld och illegala push-backs vid gränserna.
När det gäller en utvidgning av EU anser Vänsterpartiet att det är upp till varje land att i fatta beslut om de vill eller inte gå med i unionen. Det vill säga, varje land måste själv bestämma om de vill bli kandidatland för EU-medlemskap. Beslut om att ansluta landet till EU bör absolut föregås av en folkomröstning. Vänsterpartiet anser att det är avgörande att länderna är demokratiska och fullt ut respekterar de mänskliga rättigheterna. Självklart måste också kraven på en fungerande rättsstat vara helt uppfyllda.

Situația din spațiul Schengen în urma pandemiei de COVID-19 (dezbatere) SV

18-06-2020 P9_CRE-PROV(2020)06-18(2-121-0000)
Contribuțiile la dezbaterile în plen
Malin BJÖRK
Malin BJÖRK

Pe site-ul NEWSHUB al PE

Italy and Malta are violating international maritime law at this very moment by refusing the ship TALIA to enter a safe port. Ports must be opened immediately in order to let the 52 rescued persons be evacuated. Time to act @RobertAbela_MT @GiuseppeConteIT @YlvaJohansson NOW ! https://t.co/HuVjbCfobe 

Italien och Malta bryter mot internationell sjörätt när de vägrar öppna sina hamnar för fartyget TALIA som räddat 52 personer i sjönöd. Situationen är otroligt allvarlig och @RobertAbela_MT @GiuseppeConteIT och @YlvaJohansson måste agera NU! https://t.co/HuVjbCfobe 

Italien och Malta vägrar öppna en hamn för de 180 livräddade personerna på fartyget @SOSMedIntl #OceanViking . Tillståndet ombord är kritiskt och kaptenen har utlöst nödläge. Kommissionen med @YlvaJohansson i spetsen måste ingripa! #migpol #eupol https://t.co/CFwkZUYqPZ 

Contact

Bruxelles

Strasbourg