Agnes JONGERIUS Agnes JONGERIUS
Agnes JONGERIUS

Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European

Membră

Țările de Jos - Partij van de Arbeid (Țările de Jos)

Data nașterii : , Vleuten-De-Meern

Prima pagină Agnes JONGERIUS

Membră

EMPL
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
DASE
Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN)

Membru supleant

INTA
Comisia pentru comerț internațional
DPAP
Delegația pentru relațiile cu Parlamentul Panafrican
DACP
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE

Activități recente

Aplicarea Regulamentului (CE) 2020/2092, mecanismul de condiționalitate privind statul de drept (B9-0206/2021, B9-0207/2021, B9-0208/2021) NL

25-03-2021
Explicații scrise ale votului

De PvdA in het Europees Parlement steunt de resolutie over de toepassing van de verordening over het conditionaliteitsmechanisme voor de rechtsstaat. De resolutie stelt duidelijk dat de toepassing van de verordening niet afhankelijk kan worden gemaakt van niet-bindende documenten en richtlijnen. De PvdA in het Europees Parlement is bezorgd om de tijd die nu al is verloren, en had daarom het liefst gezien dat een beroep wegens nalaten (onder artikel 265 van het verdrag) reeds via deze resolutie in gang werd gezet. De termijn van 1 juni die nu in de resolutie staat, zien we daarom als een harde deadline, wat concreet betekent dat als de Commissie op die dag de verplichtingen in de verordening niet is nagekomen, onmiddellijk een beroep wegens nalaten dient te worden aangetekend.

Agnes JONGERIUS
Agnes JONGERIUS

Pe site-ul NEWSHUB al PE

De hoorzittingen voor het Europese wetsvoorstel loontransparantie zijn van start gegaan. Tijd om het veelkoppige monster dat loondiscriminatie heet, bij de horens beet te pakken. #omdatikhetverdien https://t.co/oT1TWTCNhN 

Met hogere lonen in heel Europa, en een gelijker speelveld, kan iedereen zeker zijn van een eerlijke toekomst. Daar ga ik voor! Wij hebben onze openingszet met dit rapport gemaakt. Op naar de onderhandelingen! https://t.co/z77lilihvv 

Ook willen we af van inhoudingen op het minimumloon. Geen fratsen meer. Iedereen moet aan het einde van de maand een fatsoenlijk salaris overhouden. Uitzendbureaus kunnen dan niet langer kosten als transport of onderdak op het minimumloon inhouden. https://t.co/oryRZsdvEl 

Contact

Bruxelles

Strasbourg