Annie SCHREIJER-PIERIK Annie SCHREIJER-PIERIK
Annie SCHREIJER-PIERIK

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membră

Țările de Jos - Christen Democratisch Appèl (Țările de Jos)

Data nașterii : , Diepenheim

a 8-a legislatură Annie SCHREIJER-PIERIK

Grupuri politice

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membră

Partide naționale

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christen Democratisch Appèl (Țările de Jos)

Membru

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru pescuit

Membru supleant

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
  • 09-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru pescuit
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

Principalele activități parlamentare

Contribuțiile la dezbaterile în plen

Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Produsele UE fertilizante (dezbatere) NL

27-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-27(3-310-0000)

Renunțarea la schimbarea sezonieră a orei (dezbatere) NL

25-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-25(1-157-0000)

Renunțarea la schimbarea sezonieră a orei (dezbatere) NL

25-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-25(1-159-0000)

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1293/2013

16-10-2018 AGRI_AD(2018)623976 PE623.976v02-00 AGRI
Czesław Adam SIEKIERSKI

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 [privind legislația alimentară generală], a Directivei 2001/18/CE [privind diseminarea deliberată în mediu a OMG-urilor], a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 [privind produsele alimentare și furajele modificate genetic], a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 [privind aditivii din hrana animalelor], a Regulamentului (CE) nr. 2065/2003 [privind aromele de fum], a Regulamentului (CE) nr. 1935/2004 [privind materialele destinate să vină în contact cu produsele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1331/2008 [privind procedura comună de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 [privind produsele fitosanitare] și a Regulamentului (UE) 2015/2283 [privind alimentele noi].

11-10-2018 PECH_AD(2018)625411 PE625.411v02-00 PECH
Ricardo SERRÃO SANTOS

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1343/2011 și (UE) nr. 1380/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 894/97, (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2549/2000, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 812/2004 și (CE) nr. 2187/2005 ale Consiliului

10-03-2017 ENVI_AD(2017)595707 PE595.707v02-00 ENVI
Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU

Întrebări orale

Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Interpelări majore

Interpelări majore cu solicitare de răspuns scris și dezbatere, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații care compun Parlamentul. Articolul 139, anexa III

Alte activități parlamentare

Întrebări scrise

Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Propuneri de acte ale Uniunii

Deputații pot să depună o cerere adresată Comisiei Europene prin care propun un act al Uniunii (un act nou sau o modificare la un act aflat în vigoare). Articolul 47

Propuneri de acte al Uniunii referitor la stimularea colectării de plasmă în Uniunea Europeană

18-12-2018 B8-0591/2018 În curs
Nicola CAPUTO Annie SCHREIJER-PIERIK Frédérique RIES Biljana BORZAN Miroslav MIKOLÁŠIK José Inácio FARIA Margrete AUKEN Rory PALMER Kateřina KONEČNÁ Guillaume BALAS

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017)

**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declarație scrisă referitoare la insuficiența cardiacă

24-10-2016 P8_DCL(2016)0110 Caducă
Annie SCHREIJER-PIERIK Aldo PATRICIELLO Cristian-Silviu BUŞOI Sirpa PIETIKÄINEN Andrey KOVATCHEV Pascal ARIMONT Marc TARABELLA Victor NEGRESCU Miriam DALLI Nicola CAPUTO Daciana Octavia SÂRBU Karin KADENBACH Nessa CHILDERS Ian DUNCAN Stelios KOULOGLOU Monica MACOVEI Patricija ŠULIN
Data deschiderii : 24-10-2016
Data limită : 24-01-2017
Numărul de semnatari : 236 - 25-01-2017

Declarație scrisă referitoare la Inițiativa europeană pentru miere la micul dejun și la Ziua Internațională a Albinelor

11-04-2016 P8_DCL(2016)0033 Caducă
Franc BOGOVIČ Alojz PETERLE Patricija ŠULIN Mairead McGUINNESS Marijana PETIR Sofia RIBEIRO James NICHOLSON Françoise GROSSETÊTE Ivan JAKOVČIĆ Elisabeth KÖSTINGER Albert DESS Paolo DE CASTRO Bronis ROPĖ Rosa D'AMATO Milan ZVER Romana TOMC Igor ŠOLTES Tanja FAJON Ivo VAJGL Jozo RADOŠ Frédérique RIES György HÖLVÉNYI Mark DEMESMAEKER Pavel POC Anneli JÄÄTTEENMÄKI Kateřina KONEČNÁ Giovanni LA VIA Benedek JÁVOR Karl-Heinz FLORENZ Bart STAES Jo LEINEN Sirpa PIETIKÄINEN Vladimir URUTCHEV Norbert ERDŐS Annie SCHREIJER-PIERIK Marc TARABELLA Nicola CAPUTO Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ Tomáš ZDECHOVSKÝ Dubravka ŠUICA Viorica DĂNCILĂ Renata BRIANO Mihai ŢURCANU Miroslav POCHE
Data deschiderii : 11-04-2016
Data limită : 11-07-2016
Numărul de semnatari : 224 - 12-07-2016

Declarații

Declarația în original, semnată/datată, arhivată de Parlamentul European.

Contact

Bruxelles

Strasbourg