Annie SCHREIJER-PIERIK Annie SCHREIJER-PIERIK
Annie SCHREIJER-PIERIK

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membră

Țările de Jos - Christen Democratisch Appèl (Țările de Jos)

Data nașterii : , Diepenheim

Prima pagină Annie SCHREIJER-PIERIK

Membră

AGRI
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
PECH
Comisia pentru pescuit
DACP
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE

Membru supleant

INTA
Comisia pentru comerț internațional
D-RU
Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia

Activități recente

Concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020 (B9-0229/2020) NL

23-07-2020
Explicații scrise ale votului

. – De huidige coronacrisis vraagt om kordate aanpak – zeker op Europees niveau – en het is positief dat de regeringsleiders een akkoord hebben bereikt over het herstelplan en de langetermijnbegroting van de EU. De CDA-eurodelegatie steunt de hoofdboodschap van dit akkoord. Niettemin is de CDA-delegatie van mening dat het akkoord op enige punten – waaronder de bescherming van de rechtsstaat, maar ook op de terreinen van onderzoek & innovatie, migratie en duurzaamheid – verbeterd kan worden. Ook een gedegen plan voor spoedige terugbetaling van de leningen, besteding in de daadwerkelijke versterking van de economie in de lidstaten en het uitvoeren van benodigde hervormingen zijn voor de CDA-delegatie van belang. De EP-resolutie erkent ook dat er nog verbeterpunten in het akkoord zijn en daarom zal de CDA-delegatie deze resolutie steunen. Met deze resolutie kan het EP aan tafel met de Raad om te onderhandelen over verbeteringen. Wél heeft de CDA-delegatie in een aantal hoofdelijke stemmingen duidelijk aangeven dat zij de kritiek van het Parlement richting de Raad niet op alle punten steunt. Dit geldt in het bijzonder voor de kritiek op de in het akkoord vastgelegde kortingen en een betere balans tussen leningen en subsidies in het herstelpakket.

Annie SCHREIJER-PIERIK
Annie SCHREIJER-PIERIK

Pe site-ul NEWSHUB al PE

RT @volkskrant: Anja Schreijer, hoofd algemene infectieziekten van de GGD Amsterdam: ‘We hebben misschien te veel vertrouwen gehad dat mensen zich aan de regels zouden houden’ https://t.co/1Msw4NuKol 

RT @CrPierik: Nederland voedt de wereld en de wereld voedt ook Nederland. Het zijn voor een belangrijk deel twee werkelijkheden naast elkaar. #nederland #handelsnatie # innovatie https://t.co/B1FOlJTUfd  https://t.co/b4gBxLui0n 

Contact

Bruxelles

Strasbourg