Georgios
KYRTSOS

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz - a 8-a legislatură Georgios KYRTSOS

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Fiscalis pentru cooperare în domeniul fiscal

06-11-2018 BUDG_AD(2018)626965 PE626.965v02-00 BUDG
Manuel dos SANTOS

AVIZ referitor la combinarea corectă a surselor de finanțare pentru regiunile Europei: echilibrarea instrumentelor financiare și a granturilor în politica de coeziune a UE

27-03-2017 BUDG_AD(2017)595760 PE595.760v03-00 BUDG
Eider GARDIAZABAL RUBIAL